تهیه کننده فوتبال برتر گفت: موضعگیری مربیان و باشگاهها در انتخاب گزارشگر تاثیری ندارد.
مهدی هاشمی در گفتوگو با فارس، در خصوص این مسئله که آیا پس از واکنشهای سرمربی استقلال نسبت به گزارش مزدک میرزایی و عادل فردوسیپور این گزارشگران درخواست دادهاند تا برای بازیهای آبیپوشان انتخاب نشوند تصریح کرد: این موضوع کذب محض است. ما برای انتخاب گزارشگر بر اساس یکسری پارامترهایی که خودمان داریم عمل میکنیم. امکان دارد دو بار پشت سر هم یک گزارشگر برای یک تیم انتخاب شود.

وی ادامه داد: در این 12-10 سال اتفاقهای زیادی افتاده است و مربیان زیادی نسبت به گزارشگران موضع گرفتهاند. اما این ملاک انتخاب ما نیست. دو سال پیش یادم هست مایلیکهن نسبت به گزارشگری مزدک میرزایی معترض بود اما میرزایی پس از آن هم برای تیم مایلیکهن گزارشگری کرد.

تهیه کننده فوتبال برتر در مورد اینکه آیا گزارشگران به صورت چرخشی انتخاب میشوند، تاکید کرد: بحث چرخشی اصلا مطرح نیست هماکنون در هفته چهاردهم لیگ برتر هستیم و برخی گزارشگران یک بار گزارش کردهاند و برخی از آنان 7-8 بار ما بر اساس شرایط خاص خودمان گزارشگری را انتخاب میکنیم.

وی افزود: ارزیابیهایی داریم که گزارشگر را برای هر بازی انتخاب میکنیم کاری هم به باشگاهها و روزنامهها نداریم اما نظرات مردم برای ما خیلی مهم است. امکان دارد ما به یک گزارشگر بگوییم که یک بازی را گزارش کند اما خودش به علت مشغله کاری قبول نکند. تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده که موضعگیری باشگاهی بخواهد روی تصمیمگیری ما اثر گذاشته باشد.

دیدار الکلاسیکو بین تیمهای بارسلونا و رئال مادرید عصر امروز از ساعت 19 و 30 دقیقه در ورزشگاه نیوکمپ برگزار خواهد شد. این بازی را عادل فردوسیپور گزارش خواهد کرد.