سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان میگوید هر بازیکنی که از تیم ملی فوتبال در فوتسال باشد جزو بازیکنان دعوتی وی نبوده است.شهرزاد مظفر درباره اردوی تیم ملی، دیدار دوستانه با روسیه، شرایط بازیکنان و پرسپولیس صحبتهایی را انجام داد که در زیر میخوانیم:
* اولین اردوی تیم ملی برای دیدار دوستانه با روسیه جمعه به پایان رسید، شرایط بازیکنان را چطور دیدید؟
بازیکنان کمی از آمادگی دور بودند. حدود سه ماه و نیم است که پا به توپ نزدهاند. متأسفانه در همین مقطع لیگ هم تعطیل بود و بازیکنان در باشگاهها تمرین توپی نداشته و تمرینات برای آمادهسازی بدنی بود. اگر بازیکنی تمرین توپی نداشته باشد آماده نخواهد بود. در این اردو تمرین توپی برگزار شد و مروری بر تاکتیکهای قبلی داشتیم.
* اردوی دوم از چه زمانی آغاز میشود؟
با توجه به اینکه مسابقات لیگ از 17 آبان آغاز میشود قرار است اردوی تیم ملی از 18 آبان آغاز شود. خیالمان راحت است که با آغاز لیگ بازیکنان در باشگاههای خود تمرین میکنند. البته بازی با روسیه در زمان مناسبی نیست چون ما آماده نیستیم.
* در اردوی دوم نفرات دعوت شده تغییر میکنند؟
با توجه به اینکه برای بازی با روسیه زمانی نداشتیم با مشورتی که با شجاعی و کادر داشتیم قرار شد همان ترکیب قبلی که در مسابقات داخل سالن آسیا شرکت کرده بودند بازی کنند. آنها با هم هماهنگ هستند و صلاح نیست تغییرات عمده بدهیم.
* تیم دیگری هم قرار است با نام منتخب باشگاهها با روسیه دیدار دوستانه برگزار کند، آنها را چطور دیدید؟
تمرینات آنها را دیدم. 14 بازیکن که در لیگ سال گذشته مد نظر بودند در این تیم حضور دارند. قرار است یک بازیکن از این تیم جای اقبالی به جمع ملیپوشان اضافه کنیم. تیم منتخب خوب است و یک پشتوانه، اما شاید زمان تشکیل آن مناسب نباشد و میتوانست پیشتر از این تشکیل شود. البته تصمیمی که فدراسیون گرفته خوب است و بستری فراهم شده تا بازیکنان دیگر در چشم باشند و بتوانیم آنها را ببینیم. پیشنهاد از من بود که چنین تیمی داشته باشیم. باید نیروهای جوان بیایند و بتوانیم خون تازه به تیم ملی تزریق کنیم، البته باید
بازیکنان آیندهدار باشند نه کسانی که نزدیک به پایان بازیگریشان است.
* متأسفانه در فوتسال مانند فوتبال تیمهای ملی در ردههای مختلف نداریم...
این در فوتسال معضل شده است. باید یک تیم امید تشکیل دهیم. بازیکن 28-27 ساله ممکن است مقطعی خوب باشد ما به دنبال بازیکنی هستیم که بتوانند 10 سال کار کنند و روی آنها سرمایهگذاری شود.* در بین اسامی دعوتشدگان به تیم ملی نام مریم رحیمی هم به چشم میخورد! علت دعوت چه بود؟انتخاب من نبوده و در لیست من نبوده است.اگر میخواستم از او استفاده کنم در مسابقات کره استفاده میکردم نه حالا در دیدار دوستانه با روسیه. نه تنها رحیمی، بلکه هر بازیکن فوتبالی اگر در تیم باشد در لیست من نبوده است.
* قراردادتان با فدراسیون فوتبال چه شد؟
قراردادم تا تیر تسویه شد. برای آینده هم صحبتهایی شده باید ببینیم برنامه آینده چیست. به احتمال زیاد ادامه میدهم.
* شرکت در جام جهانی ونزوئلا چه شد؟ آنها پاسخی به ایمیلهای ایران ندادند؟
نام ایران در بین تیمهای شرکتکننده هست. هنوز دعوتنامه نیامده است. نمیدانم چرا میزبان در این خصوص دیر اقدام کرده است. با 6-5 تیم صحبت کردم قرار است در همین روزها دعوتنامه ارسال شود. 2 ماه پیش نامهای به این کشور ارسال کردیم اما پاسخی داده نشد.
* برنامهتان برای لیگ برتر چیست؟ تمریناتتان را آغاز کردهاید؟
حدود 2 هفته پیش شروع کردیم و در مرحله بدنسازی هستیم. بازیکنان ما فشار زیادی تحمل میکنند، اردوهای تیم ملی هم هست. اگرچه آغاز تمرینات 27 روز قبل از مسابقات دیر است، اما با این شرایط اسپانسرها غنیمت است.
* درباره جذب بازیکن چطور؟
تعدادی از بازیکنان سال قبل را داریم و تلاش میکنیم تعدادی بازیکن جوان هم بگیریم. در حال تستگیری هستیم تا آنهایی که خوب هستند و توانایی دارند را جذب کنیم.
* سال گذشته درباره شرایط مالی مشکلاتی را با پرسپولیس داشتید، امسال امیدوار هستید که این مشکلات پیش نیاید؟
در قراردادها قید شده که در چه زمانی باید پولها پرداخت شود. این موضوع حتی در بخش مردان هم رعایت نمیشود و آنها هم گلهمند هستند. به این شرایط عادت کردهایم که در زمان مشخص پول نگیریم. 9-8 سال است که در لیگ شرکت میکنیم و همیشه همین طور بوده است.
* پیشبینیتان برای قهرمانی چیست؟
سال گذشته چند عامل در نایبقهرمانی ما تاثیرگذار بود؛ حضور من و 6 بازیکن در تیم ملی که به تیم ما لطمه زد. برای حضور در مسابقات داخل سالن اردوهای تیم ملی طولانی و سنگین بود و همین تمرینات باشگاهی را مختل کرد. پرسپولیس فدای تیم ملی شد. اولویت با تیم ملی بود. به هر حال قرار نیست همیشه ما قهرمان باشیم، سایر تیمها هم قوی شدهاند.