کمیته روابط بین الملل پس از ارسال مدارک مورد نیاز برای میزبانی جام ملتهای آسیا در سال 2019 در سه مرحله، صبح امروز مدارک مربوط به مرحله چهارم میزبانی این مسابقات را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد.کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با ارسال مدارک در مرحله چهارم برای درخواست میزبانی جام ملتهای سال 2019 صبح امروز مدارکی که شامل توافق نامه فدراسیون میزبان، لیست ملزومات و تجهیزات برای برگزاری جام ملتهای آسیا، سه امضا از دولت که برای کامل کردن مدارک تائید شده از سوی وزارتهای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان در رابطه با تجهیز استادیوم های موجود و ارتقا به سطح یک بین المللی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی است را به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال کرد.

ضمن اینکه سه امضا فوق ابتدا به تائید اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه رسید و سپس به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شد.

مرحله پنجم باید تاریخ پیشنهادی از سوی فدراسیون فوتبال ایران اعلام شود تا کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگان خود را برای بازدید از امکانات شهر های پیشنهاد میزبانی، استادیومهای پیشنهادی، زمینهای تمرین، هتل ها، سایر موارد مربوط به میزبانی، اعزام کند.

بازدید نمایندگان AFC بین 5 تا 7 روز و در دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول بازدید نمایندگان از ماه آبان تا اسفند 92 و مرحله دوم از ماه اردیبهشت تا مهرماه 93 خواهد بود. البته بازدید مرحله دوم در صورت نیاز و اعلام مسئولین کنفدراسیون فوتبال انجام می شود.