نکو که در بازی با والنسیا صدمه دید و مجبور به ترک میدان شد بعد از چند روز استراحت و بهبودی مصدومیتش دیروز اولین تمرین خود را همراه تیمش انجام داد.