رئیس پیشپین فدراسیون فوتبال ظهر امروز به همراه محمد شریعتمداری وارد وزارت ورزش و جوانان شد.
به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری، سرپرست وزارت ورزش و جوانان در شرایطی امروز (سهشنبه) وارد این وزارتخانه شد که محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال نیز او را همراهی میکرد.
دادکان که از او به عنوان یکی از گزینههای تصدیگری وزارت ورزش و جوانان نام برده میشود، با همراهی امروز شریعتمداری در هنگام ورود به وزارت ورزش و جوانان، بیش از پیش بر موضوع حضور خود در این وزارتخانه دامن زد.

شریعتمداری عصر روز گذشته (دوشنبه) از حسن روحانی به عنوان سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان معرفی شده بود.