با توجه به عملکرد فوق العاده ی چند سال اخیر پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات به نظر شما...