مرجع خبری رئال مادرید : ديشب نگاه هاي زيادي به آلوارو مورنو بود . دفاع چپي كه بسياري حدس مي زنند كه در آينده جاي فابيو كوئنت رائو را در رئال مادريد خواهد گرفت .
اما در اين بزيا مورنو عملكرد جالب نداشت و حتي مي توانست خارج شود . اين بازيكن در برنابئو نتونست درخشش داشته باشد و حتي روي گل دوم بيل ، توپ پس از برخورد به او وارد دروازه بتو شد .