ماجرای جالب مجری های تقلبی برنامه 90

عادل فردوسی پور که مدتی است با برنامه پر بیننده نودش سردمداری مبارزه با مفاسد اخلاقی و مالی در فوتبال را عهده دار شده و حتی در این راه خطر را هم به جان خریده این روزها بدون اینکه خودش بداند از سوی بعضی از افراد سود جو تبدیل به یک تهدید برای برخی از اهالی فوتبال شده است.
این روزها و در فوتبال و به ویژه خارج از تهران، هستند افرادی که از سوابق کمی در امر رسانه های دیداری برخوردار بوده و با استفاده از همین سوابق اندکشان، خود را در محافل فوتبالی و به ویژه در حوالی تیم های لیگ برتری و لیگ یکی به عنوان نماینده های برنامه نود معرفی می کنند و در غالب این پوشش به تهدید برخی از بازیکنان و مربیان و مدیران پرداخته و از آن ها انواع و اقسام مطالبات را طلب می کنند و تاکید دارند در غیر اینصورت، تهدید به تهیه و پخش گزارشی بر علیه باشگاه و تیم و افراد مزبور و پخش آن در برنامه نود صورت خواهد پذیرفت.
باید دید عکس العمل مجری برنامه 90 نسبت به این اتفاق چیست.