مرجع خبری رئال مادرید : ميلان به سادگي دست از سر رئال بر نمي دارد . آنها چندين سال دور و بر رئال چرخيدند تا كاكا را صاحب شدند و حالا نگاهشان را به آنجلوتي به عنون جايگزين آلگري جلب كرده اند .
به گفته توتومركاتو ، گالياني و برلوسكوني در نظر دارند كه آلگري را در پايان فصل اخراج كنند كه مربي رئال يكي از اصلي اريت گزينه هايشان است هر چند كه به چزاره پراندلي و كلارنس سيدورف نيز فكر كرده اند .