مدیران باشگاه پرسپولیس در تدارک انجام یک بازی دوستانه با لسآنجلس گالکسی هستند.
به گزارش ایسنا، باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه از طریق یک شرکت هلندی به باشگاه لسآنجلس گلکسی خواستار بازی دوستانه با این تیم شده است.
مدیران پرسپولیس این درخواست خود را ابتدا به باشگاه لسآنجلس بلوز رساندند تا علی منصوری، مدیرعامل این باشگاه که ارتباط خوبی با مدیران باشگاههای لیگ MLS دارد، پیام پرسپولیس را به آنها برساند.
به گفته رویانیان در حال حاضر دیدار دوستانه پرسپولیس با ستارگان میلان قطعی شده و باید دید پاسخ باشگاه آمریکایی به درخواست پرسپولیس چه خواهد بود.