سرمربي آرژانتيني بارسلونا معتقد است که انتظارات از ستاره آرژانتيني تيمش بسيار زياد است.

تاتا مارتينو پيش از ديدار امشب تيمش مقابل ميلان در ليگ قهرمانان اروپا اظهار داشت: همه اين صحبتها درباره مسي به اين خاطر مطرح ميشود که تاکنون نديدهايم که مسي در چهار ديدار گل نزند. انتظارات بسيار بيشتري از او داريم و وقتي چهار بازي بدون گلزني او سپري ميشود، پاس گل وي در بازي مقابل سلتا به فابرگاس يا گل به ميلان را فراموش ميکنيم. من نگران او نيستم.

وي ادامه داد: از جايي که من ايستادهام، نميتوانم هيچ بحراني را ببينم اما از چيزهايي که ميشنوم و ميخوانم، احساس ميکنم در بحران قرار داريم. هميشه جا براي پيشرفت هست و هميشه ميتوانيم بهتر بازي کنيم. بارسلونا اگر ميخواهد همچنان براي رقيبانش مشکلساز باشد باد چارهانديشي کند.

سرمربي بارسلونا با انتقاد از صحبتهايي که تيمش را در بحران ميدانند، خاطرنشان کرد: هيچ ايدهاي ندارم که در بازي امشب چه اتفاقي خواهد افتاد. چند فيلم جنگي تماشا کردم تا ايدهاي به من بدهد. مطمئنا اين اتفاق خواهد افتاد. نميتوانم تصور کنم که بدون اينکه در يک مسابقه شکست خورده باشيم، در بحران باشيم اما زيبايي بازي تيم را نميتوان با مقدار پاسها اندازه گيري کرد.