سرمربي تيم فولاد خوستان گفت: تلاش ميکنيم همکاري لازم را براي تامين خواستههاي کيروش انجام دهيم اما تعامل بايد دوطرفه باشد.

حسين فرکي در مورد خواسته کارلوس کيروش در همايش علم و فوتبال براي همکاري مربيان ليگ برتري گفت: من اين آمادگي را دارم که همکاري لازم را با سرمربي تيم ملي انجام دهم اما اين تعامل بايد 2 طرفه و به گونهاي باشد که باشگاهها نيز متضرر نشوند.

به گزارش تسنيم ، وي درباره همايش بينالمللي علم و فوتبال عنوان کرد: هر برنامهاي که اهالي فوتبال را کنار يکديگر جمع و بتواند به دانستههاي علمي ما اضافه کند مفيد و سودمند خواهد بود.

سرمربي فولاد درباره برخي بينظميها در اين همايش گفت: ما مانند ميزباني هستيم که به يکباره برايش ميهمانان مهمي آمدند و شايد در انجام بعضي کارها بينظمي ديده شود اما به هر صورت اين همايش براي فوتبال ما اهميت زيادي دارد.

فرکي ادامه داد: شايد زمان برگزاري اين همايش چندان مناسب نباشد و برخي از مربيان و اهالي فوتبال ما درگير کارهاي خود باشند. شايد ميشد اين نشست در زمان بهتري برگزار شود اما تصور ميکنم با توجه به اينکه قرار بود بلاتر به ايران بيايد اين همايش در اين تاريخ برگزار شد.

وي درباره حضور پيدا نکردن مربيان برخي تيمهاي صدرنشين ليگ برتر در اين همايش خاطرنشان کرد: شايد آنها گرفتاري خاصي داشتند. خود آنها بهتر ميدانند که چرا در اين همايش شرکت نکردند.

سرمربي فولاد درباره دستاورد سفر بلاتر به فوتبال ايران گفت: اين سفر ميتواند براي فوتبال ايران تاثيرگذار باشد چون او نفر اول فوتبال جهان است و به ارتقاي جايگاه بينالمللي فوتبال ما کمک ميکند. در شرايطي که بحث تحريمها و فشارها روي فوتبال ما وجود دارد حضور او ميتواند فايده زيادي داشته باشد ضمن آنکه حتي در بحث ديدارهاي تدارکاتي نيز حضور بلاتر سبب ميشود بتوانيم براي بازيهاي تدارکاتي رايزنيها بهتري داشته باشيم.

فرکي در بخش ديگري از صحبتهايش پيرامون بحثهاي پيش آمده در اين باشگاه براي جدايي برخي بازيکنان از جمله بختيار رحماني که دليل خواستهاش براي جدايي را بياحترامي برخي تماشاگران به بازيکنان ذکر کرده بود، گفت: بايد در اين باره با رحماني صحبت کنم، اگر دليل رحماني اين موضوع باشد قابل تامل است اما من هم در همين تيم هم فحش و هم سنگ خوردم، آيا بايد کار خود را رها ميکردم؟

وي ادامه داد: اگر رحماني به تيم ديگري برود و آنجا هم همين اتفاق تکرار شود بازهم تيم خود را رها ميکند. من تصور ميکنم برخي اتفاقات به صورت تعمدي رخ ميدهد و اينکه سکوها در ديدارهاي فولاد ملتهب ميشود بعضي مسائل را در پشت خود دارد.

سرمربي فولاد گفت: از برخي تيمهاي امتياز کم شده و عدهاي در تلاشند اين اتفاق براي فولاد هم رخ دهد. من معتقدم اين اتفاقها توسط برخي تماشاگرنماها سازماندهي شده است و به ضرر تيم فولاد خواهد بود. با اين حال تا زماني که با رحماني صحبت نکنيم درباره جدايياش صحبتي نخواهيم داشت.

وي درباره وضعيت فرزاد حاتمي و عباس محمدرضايي گفت: حاتمي از فولاد جدا شده و محمدرضايي هم صحبتي در اين زمينه داشته اما او بايد به باشگاه فولاد در اهواز بيايد و با او صحبت کنيم و بعد در اين باره تصميمگيري شود.

سرمربي فولاد درباره بحث جذب غلامرضا رضايي و سوشا مکاني گفت: با توجه به اينکه درباره اين 2 بازيکن هنوز اتفاق خاصي نيفتاده و با توجه به اينکه چيزي قطعي نشده صحبتي در اين باره نميکنم.

فرکي در پايان پيرامون اظهارات برخي از اعضاي پرسپوليس که در مورد صعود فولاد خوزستان در جامحذفي به مرحله يکچهارم بدون انجام بازي صحبت ميکنند نيز گفت: به هر صورت ما که نميدانستيم با چه تيمهايي برخورد ميکنيم فکر ميکنم اگر ايرادي باشد مربوط به برنامهريزي مسابقات است و به ما باز نميگردد.