مرجع خبری رئال مادرید : زوروتوزا ،بازيكن سوسيه داد در مورد بازي چهارشنبه تيمش مقابل رئال گفت :"بازي در برنابئو خيلي حس خوبي دارد آنها تو را به حمله دعوت مي كنند اما وقتي توپ را مي ربايند ، تو را لنگ در هوا مي كنند . ناگهان با چهار صحنه مي توانند سه گل بزنند . خط حمله قدرتمندي دارند . "
زوروتوزا ادامه داد :"رئال در حالي با يووه مساوي كرد كه جلو افتاده بود . اين طور نبود كه شانس آورده باشد . حالا در ليگ سوم هستند و بازيهاي كمي را باخته اند . به نظرم بازيكنان بزرگي دارند و كريستيانو بي نظير است . "