پرسپولیس نیوز : رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با اشاره به جلسه این کمیته برای بررسی آرای مربوط به کسر امتیاز از تیمهای پرسپولیس و تراکتورسازی گفت: ما رای خود را در خصوص این دو باشگاه صادر کردهایم که در مراحل اداری قرار دارد و پس از امضای دبیر کل فدراسیون فوتبال رسانهای خواهد شد.

علیرضا صالحی در خصوص نشست اعضای کمیته استیناف درباره اعتراض دو باشگاه پرسپولیس و تراکتورسازی به کسر امتیاز از این دو تیم خاطرنشان کرد: ما در این باره جلسه خود را تشکیل دادیم و رای را هم صادر کردیم که این رای به امضای اعضای استیناف رسیده و در پروسه اداری قرار دارد که پس از امضای دبیرکل فدراسیون رسانهای خواهد شد.

وی با اشاره به پروسه اداری صدور رای گفت: مراحل اداری صدور رای به این صورت است که اعضای رای را صادر و امضاء میکنند که به دبیرخانه کمیته انضباطی ارسال میشود تا تایپ شود و نامه تایپ شده دوباره به کمیته استیناف باز میگردد تا اعضای کمیته آن را امضاء کنند و بار دیگر این نامه را به دبیرخانه باز میگردانیم تا از این طریق در اختیار دبیرکل فدراسیون قرار گیرد و با امضای ایشان به باشگاهها ابلاغ شده و رسانهای شود.

رئیس کمیته استیناف در پاسخ به این سوال که آیا طی روزهای آتی رای مربوط به دو باشگاه پرسپولیس و تراکتورسازی ابلاغ میشود، عنوان کرد: در این باره نمیتوانم چیزی بگویم چرا که هنوز نامه تایپ شده به کمیته استیناف باز گردانده نشده که ما آن را مجددا امضاء کنیم. پس از آن هم که باید در اختیار دبیرکل فدراسیون قرار گیرد و دیگر نمیدانم چه زمانی رسانهای میشود.