مديرحقوقي باشگاه پرسپوليس گفت: ما منتظر هستيم کميته استيناف راي خود را اعلام کند اما وقتي تائيدش را از زبان آقاي دادرس شنيديم تعجب کرديم.

محمود سالارکيا در مورد تائيد راي کسر يک امتياز از پرسپوليس توسط دادرس گفت: واقعا نميدانم موضوع چيست،ما منتظر بوديم کميته استيناف رسما با مستند و دلايلي که دارد خودش اين خبر را از طريق سايت فدراسيون رسما اعلام کند اما به يک باره آقاي دادرس اعلام کرد که واقعا تعجب ميکنم.

به گزارش فارس،وي افزود: اعلام کردن آرا قانوني دارد تازه ما اعتراضي داشتيم و گفتيم ميخواهيم در استيناف از خودمان دفاع کنيم چون راي کميته انضباطي شبهه داشت اما در شرايطي که به درخواست ما قرار بود رسيدگي شود يک باره آقاي دادرس حکم را اعلام کرد.

سالارکيا خاطرنشان کرد: ما اميدواريم که براي اعلام حکمها دقت شود البته معتقديم هنوز کميته استيناف راي خود را اعلام نکرده واين موضوع که اعلام شده رسمي نيست.

وي در پايان درباره دعوت از حسيني و نيلسون به کميته انضباطي بابت مصاحبه عليه باشگاه نيز گفت: تا به امروز اين دو بازيکن به کميته انضباطي دعوت نشدند و در صورتي که اين اتفاق بيفتد آن را اعلام ميکنيم.