دبيرکل فدراسيون فوتبال تاکيد کرد که راي کميته استيناف درباره کسر يک امتياز از پرسپوليس و تراکتورسازي به دست او نرسيده است.

مهدي محمدنبي درباره آخرين وضعيت تيم ملي فوتبال ايران عنوان کرد: اعضاي تيم بامداد امروز عازم تايلند شدند و تمامي تمهيدات جهت اسکان و برگزاري تمرينات تيم ايران انجام شده است. همراه با اين تيم آشپز و مواد غذايي به تايلند ارسال شده تا مشکلي براي بازيکنان تيم ملي از نظر تغذيه پيش نيايد.

به گزارش تسنيم،وي افزود: بازيکنان لژيونر تيم ملي فوتبال روزهاي سهشنبه و چهارشنبه به اردوي تيم ملي ميرسند و در تمرينات شرکت خواهند کرد. من نيز با توجه به اينکه در ايام محرم هستيم تا پنجشنبه در تهران ميمانم و سپس به تايلند خواهم رفت.

دبيرکل فدراسيون فوتبال درباره بحث صدور راي کميته استيناف در مورد کسر يک امتياز از پرسپوليس و تراکتورسازي خاطرنشان کرد: زماني که راي کميته استيناف صادر ميشود پرونده به دبيرخانه انضباطي ميرود و حکم در آنجا تايپ ميشود، سپس به کميته استيناف باز ميگردد تا اعضا آن را امضا کنند و در نهايت براي ابلاغ نهايي به دفتر من ميآيد. هم اکنون در دفتر خود حضور دارم و تا اين لحظه هيچ حکمي در اين رابطه به دست من نرسيده است.

نبي درباره اظهارات بلاتر که از پيشنهاد ايران براي ميزباني برخي ديدارهاي جام جهاني 2022 خبر داده تصريح کرد: در جريان اين موضوع نيستم اما به دليل آنکه جام جهاني 2022 در يک کشور مسلمان و همسايه ايران برگزار ميشود اگر کمکي از دستمان بر بيايد صددرصد آن را انجام خواهيم داد. اين کمک ميتواند در قالب برگزاري برخي بازيهاي جام جهاني در ايران باشد و يا اينکه کمپهايي را در جنوب ايران براي برگزاري تمرينات کشورهاي حاضر در جام جهاني 2022 در اختيار آنها بگذاريم.