هفته دوم ليگ برتر کشتي آزاد، جام ولايت اين هفته به دليل ايام عزاداري محرم برگزار نميشود.

هفته دوم ليگ برتر کشتي آزاد از هفته آينده پيگيري خواهد شد. وزن کشي اين رقابتها سيام آبان ماه (پنجشنبه) و مسابقات عصر 31 آبان (جمعه) برگزار خواهد شد.به گزارش ايسنا، برنامه هفته دوم ليگ برتر کشتي آزاد به شرح زير است:

* گروه A:

گروه ساختماني کفايتي مشهد، موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج (ع) سبزوار (ميزبان مشهد)

استيلآذين ايرانيان تهران ، هيات کشتي رستم کلا (ميزبان تهران).

* گروه B:

ثامن الحجج (ع) مشهد، خونه به خونه بابل (ميزبان مشهد)

شهداي زنجان، گاز مازندران (زنجان).