در پايان هفته نهم ليگ دسته اول فوتبال صدرنشينان دو گروه توانستند جايگاه خود را حفظ کنند.
هفته نهم ليگ دسته اول فوتبال عصر امروز با تداوم صدرنشيني گلگهر سيرجان در گروه اول و ايرانجوان بوشهر در گروه دوم برگزار شد.

نتايج کامل هفته نهم به شرح زير است:

گروه اول:

شهرداري ياسوج صفر - پديده مشهد صفر

فولاد يزد صفر - صنعت نفت آبادان يک

گيتي پسند اصفهان صفر - نساجي مازندران يک

الوند همدان يک - گهر دورود يک

شهرداري بندرعباس يک - گل گهر سيرجان يک

استقلال اهواز 2 - نيروي زميني تهران صفر

گروه دوم:

پارسه تهران3 - ابومسلم خراسان يک

سايپا شمال يک - نفت مسجد سليمان 3

مس رفسنجان صفر - يزد لوله صفر

نفت و گاز گچساران يک - آلومينيوم هرمزگان يک

البدر بندر کنگ 2 - پاس همدان يک

ايرانجوان بوشهر 2 - پيکان تهران يک