سرپرست کميته فوتسال گفت: شايد در گذشته کدورتهايي بين مسئولان صدا و سيما و کميته فوتسال به وجود آمده بود که هماکنون آنها حاضر به پخش رقابتها نيستند.

سيدرضا افتخاري در خصوص اينکه تيم فوتسال فرشآرا نسبت به بازي کردن مهدي جاويد در ديدار مقابل گيتيپسند معترض بوده،در گفتوگو با خبرنگار فارس عنوان کرد: کميته انضباطي جاويد را دو جلسه محروم کرده بود اما اين کميته يک يادداشتي ارسال کرده بود که محروميت او پس از 72 ساعت از ابلاغ رأي اجرايي خواهد شد. از زماني هم که حکم کميته انضباطي به استان اصفهان ابلاغ شده بود 72 ساعت نميگذشت حتي در صبح اين بازي در جلسه هماهنگي اعلام کردند که جاويد نميتواند بازي کند چون نامه کميته انضباطي مبني بر اينکه 72 ساعت پس از ابلاغ رأي محروميتش آغاز ميشود به دست مسئولان نرسيده بود.

وي ادامه داد: انتقادي به کميته انضباطي وارد است زيرا اين مسئله مربوط به 2 ماه گذشته ميشود زماني که جاويد با فرشآرا قرارداد داشت و به گيتيپسند پيوست چرا بايد صدور حکم اين اندازه طول بکشد. صدور حکم در چنين زماني هم به ضرر گيتيپسند شد و هم به ضرر فرشآرا انتظار ميرود اينگونه احکام زودتر صادر شود.

سرپرست کميته فوتسال در مورد ديدارهاي دوستانه تيم ملي گفت: دبيرکل عراق به ما نامهاي ارسال کرد که در بازه زماني 25 تا 30 نوامبر (4 تا 9 آذرماه) ديدار دوستانهاي را در تهران برگزار کنند. ما هم با توجه به اينکه تيم ملي در اردو است و پيش از بازي با روسيه نياز به بازي دوستانه داريم با اين پيشنهاد موافقت کرديم البته به شرط اينکه هزينههاي اقامت برعهده خودشان باشد زيرا ما پيشبيني براي اين موضوع نکرده بوديم.

افتخاري در مورد ديدار دوستانه با اوکراين تصريح کرد: من به هاشمزاده گفتم که اين مسئله را با خسوس در ميان بگذارد و ببيند نظر او در اينباره چيست؟

وي درمورد پخش تلويزيوني رقابتهاي فوتسال يادآور شد: ما هم هنوز بلاتکليف هستيم جلسهاي با مسئولان شبکه سوم سيما برگزار کرديم آنها قول همکاري به ما دادند اما هماکنون بلاتکليف هستيم و نميدانيم اين رقابت پخش ميشود يا خير اگر ديدار ايران و روسيه پخش زنده نشود اين بازي در تهران برگزار خواهد شد و اگر مسئولان موافق باشند که اين بازي پخش شود در يزد اين ديدار را برگزار خواهيم کرد.

سرپرست کميته فوتسال با اشاره به اينکه نميداند در گذشته چه اتفاقاتي افتاده که صدا و سيما چنين اقداماتي انجام ميدهد تأکيد کرد: اين مسائلي که به وجود آمده مربوط به زمان حال نميشود و به گذشته باز ميگردد حالا نميدانم در گذشته چه موضوعي بين مسئولان کميته فوتسال و صدا و سيما به وجود آمده که آنها چنين اقداماتي ميکنند شايد يکسري کدورتهايي وجود داشته که آنها بازيهاي فوتسال را پوشش نميدهند و فقط در حد يک خبر اکتفا ميکنند. ما هم دوست داريم مسئولين صدا و سيما علت اين موضوع را به ما بگويند که اگر ايراد از ماست آن را برطرف کنيم.