دستياران سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن با تصميمي غيرمنتظره از کادر فني اخراج شدند.

مسئولان باشگاه ذوبآهن و لوکا بوناچيچ طبق تصميمي غيرمنتظره اعضاي کادر فني اين تيم را اخراج کردند.

به گزارش فارس،اين موضوع امروز به محمد ياوري، هاروت، سلطاني و شريفيان پزشک اين تيم اعلام شد.

دليل اين تصميم هنوز مشخص نيست اما اينطور که گفته ميشود بوناچيچ و مسئولان ذوب آهن تصميم گرفتند که اين نفرات ديگر در کادر فني حضور نداشته باشند.