باشگاه بارسلونا اعلام کرد با پرداخت 1.5 میلیون یورو در سال به یونیسف، سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل، تا سال 2016 لوگوی این نهاد را روی پیراهنش خواهد داشت.همکاری بارسلونا و یونیسف از سال 2006 آغاز شد و بارسایی ها که برای سال ها هیچ لوگویی روی پیراهن های شان نداشتتند، تصمیم گرفت لوگوی یونیسف را روی پیراهن شان حک کنند.
اما از سال 2011 و بعد از قرارداد باشگاه بارسلونا با بنیاد قطر که براساس آن، باشگاه کاتالانی 30 میلیون یورو در سال دریافت می کند، لوگوی یونیسف به پشت پیراهن های بازیکنان بارسا منتقل شد.
در حال حاضر اسپانسر اصلی بارسا که لوگوی آن روی پیراهن های بارسا دیده می شود، هواپیمایی قطر است.