رئيس آکادمي باشگاه پرسپوليس خبر استعفايش را تکذيب کرد.

حميد استيلي در پاسخ سؤالي که گفته ميشود شما به دليل اظهارات علي دايي از سمت خود استعفا کرده ايد گفت: خير، اين مسئله درست نيست. من از آکادمي استعفا نکرده ام و کار خودم را دنبال ميکنم.

به گزارش فارس ، وي افزود: نميدانم اين مسائل از کجا در رسانهها اعلام شده اما من به خاطر حضور در مراسم عزاداري امام حسين (ع) به ايتاليا نرفتم.

استيلي در پايان خاطرنشان کرد: اميدوارم مثل هميشه به پيشکسوتان و آکادمي پرسپوليس کمک کنم و به اين شايعات نيز توجهي ندارم.