پرسپولیس نیوز : با مساعدت اسپانسر بازی پرسپولیس و ستارگان میلان قرار است تا سه روز آینده پول میلانیها پرداخت شود.مسئولان باشگاه پرسپولیس بالاخره با مسئولان میلان در ساختمان جدید این باشگاه قراردادی را برای انجام یک دیدار دوستانه به امضا رساندند. از همین رو با توجه به توافقات انجام شده قرار شد تا سه روز آینده پرسپولیسیها پس از جلسه با اسپانسر مخصوص این بازی پولی را به حساب میلانیها واریز کند تا آنها برای حضور در ایران مشکلی نداشته باشند.

گفتنی است این پول از طریق اسپانسر بازی پرداخت خواهد شد. همچنین طبق هماهنگیهای انجام شده که شرکت «میران» تلفیقی از نام میلان و ایران است که با مدیریت قاضی یکی از پزشکان ایرانی باشگاه آثمیلان است مسئولیت هماهنگی دو تیم و این مسابقه دوستانه را عهدهدار شد.