يک بازيکن الجزايري - فرانسوي براي رهايي از جهنم قطريها دست به دامن پپ گوآرديولا و زينالدين زيدان شد.

زهير بن يونس، بازيکن الجزايري - فرانسوي در نامهاي جداگانه به زينالدين زيدان و پپ گوآرديولا از آنها خواست او را از زنداني که باشگاه الجيش قطر براي او ساخته است، رها کنند.

بن يونس 33 ساله در سال 2007 زماني که الجيش در ليگ دسته دو قطر بازي ميکرد، به اين تيم پيوست. او پس از چند سال حضور در اين تيم قراردادش را تا سال 2015 تمديد کرد اما هيات مديره جديد اين باشگاه پس از روي کار آمدن قرارداد او را به رسميت نشناخت و خواستار صرف نظر کردن اين بازيکن الجزايري از حقوق و مزاياي خود شد.

اين باشگاه قطري به اين اقدام خود بسنده نکرد و پاسپورت بن يونس را در سال 2012 ضبط کرد و تاکنون اجازه خروج او را از قطر نداده است.

بن يونس در نامهاي که به زيدان و گوآرديولا نوشت، آورده است: شما سفراي فوتبالي قطر هستيد و در دادن ميزباني 2022 به قطر سهم بسزايي داشتيد. ميدانم که الان بسيار گرفتار هستيد با اين حال از شما ميخواهم با توجه به رابطه خوبي که با قطري ها داريد من را از جهنمي که برايم ساختهاند، نجات دهيد. از سال 2012 تاکنون فرزندان و خانوادهام را نديدهام. از شما ميخواهم که در اين موضوع دخالت کنيد. اين تنها شرايط من نيست. بازيکنان ديگري نيز وجود دارند که چنين شرايطي را دارند. از شما ميخواهم که من و آنها را از جهنمي که برايمان ساختهاند نجات دهيد.

او همچنين تهديد کرد چنانچه مشکلش حل نشود، دست به خودکشي خواهد زد.