مدافع پرسپوليس مي گويد : با سخت کوشي در نيم فصل دوم هم موفق مي شويم.

مدافع بلند قامت پرسپوليس که عملکرد مثبتي از او در نيم فصل اول ليگ ديديم در مصاحبه اي با خبرنگار سايت گل از شرايط پرسپوليس مي گويد.

تمرينات پرسپوليس؟

خيلي خوب است و همه چيز در يک شرايط ايده آل پيش مي رود.بچه با انگيزه تمرين مي کنند وهدفمان موفقيت در نيم فصل دوم است.

ثبات موفقيت پرسپوليس در نيم فصل دوم؟

ما تلاشمان همين است،با تمريناتي که در پيش گرفتين هدفمان همين است،مطمئن باشيد ما مي خواهيم با ثبات باشيم و بتوانيم اين جايگاه را با تلاش و سخت کوشي حفظ کنيم.

بازيکنان جدا شده از پرسپوليس؟

در حيطه وظايف من نيست که در اين مورد حرف بزنم اما بايد بگويم کساني که حرفش هست از تيم جدا شوند همگي از بهترين ها هستند و مطمئن باشيد در صورت اينکه از تيم جدا شوند آس تيمهاي خودشان مي شوند،واقعاً حيف است که از تيم جدا مي شوند اما همه چيز به نظر سرمربي تيم بستگي دارد.

عملکرد خوبت و دعوت به تيم ملي؟

وقتش هست که اين اتفاق بيفتد ...اما مهم حضور من نيست مهم موفقيت تيم ملي است.اگر دستور بدهند من با تمام وجود در خدمت تيم ملي هستم.

قهرماني پرسپوليس؟

زود است در اين رابطه حرف بزنيم اما شک نکنيد که اين تنها هدف ماست و مي خواهيم به اين جام مهم دست پيدا کنيم.