سرمربي تيم پيشکسوتان پرسپوليس گفت: خيلي خوشحالم که بايد با شاگردان گذشتهام دوباره سرو کله بزنم.

علي پروين ابتدا در خصوص معرفي محمود گودرزي به عنوان وزير پيشنهادي براي وزارت ورزش و جوانان گفت: بالاخره همه در اين چند وقت ديدهاند که ورزش چه آسيبي از نداشتن وزير ورزش به خود ديده است.

به گزارش فارس ، وي افزود: من اميدوارم اين بار مجلسيها با انتخاب گودرزي که فردي علمي و با دانش است کار را براي وزارت ورزش يکسره کنند. به نظرم اعتماد به افرادي که در ورزش به شکلي بودند ضرر ندارد.گودرزي يک دانشگاهي است و من اميدوارم فردا ورزش از بهارستان دست خالي بيرون نيايد چون اين به نفع همه ورزش کشور از فدراسيونها گرفته تا يک کارمند جزئي وزارت ورزش است.

پروين درباره حضور ستارگان ميلان در ايران نيز گفت: کار قشنگي است؛ در شرايطي که تيمهاي کمتري از اروپا به ايران سفر ميکنند به نظرم حضور ستارگان ميلان دريچهاي را باز ميکند تا بزرگان جهان به ايران بيايند. بالاخره بارهسي و مالديني و ساير ستارگان ميلان خودشان سالها در فوتبال جهان آقايي ميکردند. کار قشنگي است و به نفع فوتبال ايران نه فقط پرسپوليس.

وي افزود: حالا اتفاقي افتاده و خدا به ما رو کرده و ما هم سرمربي پيشکسوتان پرسپوليس شدهايم، باور کنيد از همه بيشتر خوشحالم چون شاگردان ريز ودرشتم را که هر کدام در اين فوتبال صاحب آبرو و شان خاصي شدند را ميبينم. از طرفي ديگر شاگردانم را ميبينم هر کدام با غيرت وتعصب مثال زدني خود هميشه مقابل پيراهن پرسپوليس رو سفيد بودند.

پروين تاکيد کرد: خيلي خوشحالم که بايد با اين بچهها سرو کله بزنم و تمرين کنم. خوشحالم که اين بچهها دور همديگرجمع ميشوند و انشاالله مقابل چشم 100 هزار پرسپوليسي در ورزشگاه آزادي و ميليونها هوادار که از تلويزيونهايشان بازي را تماشا ميکنند به ميدان ميروند.

وي در پاسخ سوالي که برخيها ميگويند شايد انتخاب نفرات براي ديدار با ستارگان پرسپوليس براي شما دردسر ساز شود، گفت: اين طور نيست، نگاه پرسپوليسيها هميشه بزرگ است. وقتي ليست تيم ملي اعلام ميشود پشت آن هزار حرف و حديث است چه برسد به ليست ما. البته سعي ميکنم با دوستاني که دور هم هستيم صحبت کنيم تا انشاالله حق کسي ضايع نشود. اگر خدا بخواهد سعي ميکنيم بزرگان پرسپوليس را چه در بازي يا غير بازي 6 آذر دور هم جمع کنيم که اميدوارم اين اتفاق بيافتد.

پروين درباره حضورش در ورزشگاه آزادي نيز گفت: 8-9 سالي است که کنار زمين ورزشگاه آزادي نرفتم البته از روي سکو برخي اوقات بازيهاي تيم ملي و پرسپوليس را ديدهام اما حالا خيلي خوشحالم که روي نيمکت مينشينم، وجب به وجب پيست تارتان ورزشگاه آزادي براي من خاطره ريز و درشت دارد. انشاالله بتوانم از اين مربيگريام رو سفيد بيرون بيايم، ولي خداوکيلي مقابل تيم سرسختي بازي داريم ولي انشاالله براي زنده کردن خاطرات خوب و قشنگ و زيباي گذشته و قديم به ميدان ميرويم. تا دل هواداران را شاد کنيم.

وي در خصوص بازي تيم ملي ايران مقابل تايلند نيز گفت: تيمهايي مثل تايلند الان براي ما زنگ تفريح هستند و زياد نبايد اين تيمها را بزرگ کنيم. حتي همين لبنان که قطعا 90 دقيقه روز سه شنبه مقابل ما دفاع ميکند و از تک حملههاي خود ميخواهد استفاده کند. ما بايد به دنبال بازيهاي تدارکاتي قوي و بزرگ باشيم تا ترس بچهها از بازي با تيمهاي بزرگ در جام جهاني بريزد. بازي با تايلند و لبنان براي هماهنگي بيشتر بچهها بد نيست. اما اينها درد ما را قبل از جام جهاني دوا نميکند. ما بايد با تيمهايي بازي کنيم که به بچههايمان 100 درصد فشار بيايدتا معيار آنها و نقاط ضعف خودمان را بيشتر بشناسيم.

پروين در پايان نيز خاطر نشان کرد: اميدوارم انشاالله تيم ملي ما با قدرت به جام جهاني برود تا زنگ تفريح نباشيم. اميدوارم که همه به کفاشيان و نبي براي رفتن پرقدرت جام جهاني کمک کند چون اين بنده خداها زحمت ميکشند اما يک دست صدا ندارد. دوم هم اميدوارم اگر ستارههاي ميلان به ايران آمدند روز 6 آذر ورزشگاه آزادي را لبريز از قرمزپوشان ببينيم تا هم ايتالياييها لذت ببرند و هم پيشکسوتان ما که براي پرسپوليس هميشه با جانشان مايه گذاشتند. اگر خدا خواست روي نيمکت نشستيم به خودم افتخار ميکنم که باز هم از طريقهاي ديگر ميخواهم به پرسپوليس خدمت کنم، اين هم جزئي از افتخارات من است.