تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که دروازهبانهاي پرسپوليس هم دقايقي پا به توپ شدند.

تمرين تيم پرسپوليس از ساعت 15 و 40 دقيقه امروز در نوبت بعد از ظهر در ورزشگاه درفشيفر دنبال شد. در اين تمرين بازيکنان پرسپوليس ابتدا بدنهاي خود را گرم کردند و سپس به زدن توپهاي کوتاه و بلند در عرض زمين پرداختند. در مرحله پاياني نيز در قالب دو تيم به حفظ توپ و پرسينگ پرداختند که علي دايي در نقش داور بازي به بازيکناني که به يک دروازه گل نميزدند اعتراضهايي داشت.

به گزارش فارس، در ابتداي تمرين امروز دروازهبانها از جمع ساير بازيکنان جدا شدند، آنها ابتدا حدود 30 دقيقه پا به توپ شدند و سپس به صورت اختصاصي زير نظر غلامپور به تمرين پرداختند.

*در تمرين امروز بازيکنان مليپوش بزرگسال و اميد پرسپوليس به همراه هادي نوروزي و مارکو که گفته ميشود جداييشان از پرسپوليس قطعي شده غايب بودند. همچنين در تمرين امروز،شيرين، مجتبي محرمي،محمد دايي و پنجعلي نيز حضور نداشتند.

*شوتهاي غلامپور به نيلسون و حقيقي و واکنشهاي عليرضا حقيقي که حتي باعث شد پيراهنش از ناحيه آرنج پاره شود در نوع خود جالب بود.

*کريم باقري نيز در ابتداي تمرين قرمزپوشان پا به توپ شد، شوتهاي 40 متري او بازيکنان پرسپوليس را به وجد آورد.

*در تمرين امروز تنها 12 هوادار حضور داشت.

*عاليشاه ابتدا به کلنيک رفت و سپس به صورت عقبگرد دور زمين درفشيفر راه رفت وي درباره حضورش در ديدار مقابل تراکتورسازي نيز گفت هنوز هيچ چيز مشخص نيست و همه چيز به روزهاي آينده بستگي دارد.

*مهرداد پولادي نيز که اين روزها آمادگي لازم را براي حضور در ترکيب پرسپوليس پيدا کرده در فوتبال دستگرمي بدون مشکل شرکت کرد.

*علي دايي نيز 15 دقيقه اول تمرين پرسپوليس را از روي نيمکت نظارهگر بود و سپس در هنگام حفظ توپ و پرسينگ و ضربه به يک دروازه به وسط زمين آمد و بازيکنان را راهنمايي ميکرد.

*تمرين امروز پرسپوليس در نوبت بعد از ظهر با حضور 18 بازيکن دنبال شد.

*حميد عليعسگر نيز در حاشيه حفظ توپ و پرسينگ از ناحيه ساق پا دچار مصدوميت شد اما پس از گذشت 10 دقيقه بدون مشکل به تمرين برگشت.

*نيلسون در هنگام پرش از روي مانع دچار مصدوميت شد و با اعلام غلامپور تمرين را ترک کرد.

*در 25 دقيقه انتهايي تمرين فوتبال تحت فشار با يک دروازه در دستور کار قرمزپوشان همراه با پا به توپ شدن علي دايي قرار گرفت. در اين تمرين بازيکنان بارها با يکديگر کري و درگيريهاي تن به تن داشتند که علي دايي نيز به تشويق آنها ميپرداخت.

*دقايقي از تمرين امروز زير نور برگزار شد.

*در پايان تمرين علي دايي و کريم باقري براي بازيکنان توپ سانتر مي کردند و بازيکنان بايد اين توپ ها را به گل تبديل مي کردند.