نشست هماهنگي ديدار پيشکسوتان پرسپوليس و ميلان در سازمان ليگ برگزار شد.

مسئولان باشگاه پرسپوليس براي انجام هماهنگي برگزاري ديدار با ميلان به سازمان ليگ رفتند و در جلسهاي با مسئولان اين سازمان درباره برگزاري اين مسابقه بحث و تبادلنظر کردند. در اين جلسه که رويانيان، تاج، بهروان، علي کاظمي، استيلي، بهمني و قدوسي حضور داشتند مهدي تاج تاکيد کرد که به اين ديدار به چشم يک مسابقه بينالمللي و ملي نگاه ميکند.

به گزارش تسنيم،رئيس سازمان ليگ گفت: قطعا اين ديدار براي ما ويژگيهاي يک مسابقه ملي و بينالمللي را دارد. تمام تلاش ما اين است که يک بازي در شأن نام ايران انجام شود چرا که آبروي کشورمان در ميان است. بايد همه سنگ تمام بگذارند و همه تلاش خود را براي برگزاري هرچه بهتر اين مسابقه به کار بگيرند.

وي در اين نشست از بهروان خواست همانند يک مدير ميداني و مانند بازيهاي ملي حضور فعالي داشته باشد.

علي کاظمي دبير سازمان ليگ نيز تاکيد کرد که بايد هماهنگيهاي لازم صورت گيرد و اينگونه نباشد که خارج از سازمان ليگ تصميماتي گرفته شود.

غلامرضا بهروان در اين نشست درخواست کرد که براي مسئولان و بازيکنان 2 باشگاه آيديکارت صادر شود و هيچ فرد غيرمسئولي کنار زمين نباشد. مقرر شد باشگاه پرسپوليس پس از اعلام ليست نفرات آنها را به سازمان ليگ اعلام کند و همينطور نام بازيکنان تيم ميلان نيز براي صدور آيديکارت به سازمان ليگ اعلام شود. ضمن اينکه مقرر شد روابط عمومي سازمان ليگ و باشگاه پرسپوليس در نشستي درباره اينکه براي خبرنگاران و عکاسان آيديکارت صادر شود يا خير تصميمگيري کنند. بليتفروشي اين بازي هم به سازمان ليگ واگذار شد.

حميد استيلي هم در اين نشست از مسئولان سازمان ليگ خواست زمينه حضور خانوادهها را در ورزشگاه فراهم کند که مسئولان سازمان ليگ اعلام کردند اين موضوع نياز به بررسي دارد.