مديرعامل باشگاه پرسپوليس گفت: پيشکسوتان و هواداران صاحبان واقعي پرسپوليس هستند و بنده و امثال رويانيانها کارمند اين باشگاه بوده و همانطور که يک روز ميآيند يک روز هم ميروند.

به نقل از سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، محمد رويانيان در ابتداي نشست با علي پروين و 5 پيشکسوت پرسپوليس موضوعاتي را درباره بازي ستارگان ميلان و پرسپوليس مطرح کرد و خواستار همکاري پيشکسوتان و بزرگان پرسپوليس براي انتخاب تيم ستارگان اين باشگاه شد.

رويانيان در اين باره خطاب به اعضاي حاضر در جلسه گفت: مذاکرات ما با ميلان که امروز منجر به توافق و عقد قرارداد شده از مدتها پيش و به منظور برگزاري بازي خداحافظي مهدي مهدويکيا آغاز شد. ابتدا با باشگاه هامبورگ که مهدويکيا بيش از 10 سال در آن عضويت داشته وارد مذاکره شديم و حتي آقاي منتقمي و مسئول امور بينالملل باشگاه راهي آلمان شده و با باشگاه هامبورگ و شرکتي که بازيهاي تدارکاتي آنها را برگزار ميکند، مذاکره کردند.

وي در ادامه افزود: مسئولان باشگاه هامبورگ ابتدا گفتند 500 هزار يورو دريافت ميکنيم و بعد براي سفر به تهران تخفيف داده و مبلغ 400 هزار يورو را پيشنهاد دادند. ما هم براي بررسي هزينهها و درآمدها تخمينهايي زديم و برآوردهايي داشتيم. پس از اين مذاکرات نشستي با آقاي مهدويکيا داشتيم و اين بازيکن اخلاق مدار و خوب فوتبال کشورمان تاکيد کرد راضي نيستم باشگاه پرسپوليس براي برگزاري بازي خداحافظي من متحمل هزينه سنگين شود و اين مبالغ براي برگزاري يک بازي ندارکاتي بسيار سنگين است.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس همچنين يادآور شد: ما پس از آن موضوع برگزاري بازي ستارگان پرسپوليس و ميلان را با مهدويکيا در ميان گذاشتيم که نظر او مثبت بود اما باز هم تاکيد کرد دوست ندارد باشگاه در اين شرايط اقتصادي متحمل هزينه شود. مهدويکيا در مجموع موافق برگزاري بازي با ستارگان ميلان بود، چرا که ميدانست ميتوانيم هزينههاي بازي را تامين کرده و به مرحله درآمدزايي نيز برسيم. ما پس از آن مذاکرات خود با باشگاه آث ميلان و نمايندگان تيم ستارگان ميلان را جديتر کرديم و الان به توافق مالي رسيده و قراردادي هم منعقد شده است.

«متعهد شدهايم 70 درصد مبلغ مورد توافق با ميلانيها را تا پايان هفته پرداخت کنيم تا سفر آنها به تهران قطعي شود»، رويانيان با بيان اين جمله افزود: براي تامين اين مبلغ هم توافقاتي با يک شرکت بخش خصوصي داشتهام و مسئوليت تامين هزينهها، برگزاري بازي، نظم، تشريفات، مراسم و ... بر عهده بنده و باشگاه است.

وي از تلاش باشگاه پرسپوليس براي به درآمدزايي رساندن بازي پرسپوليس - ميلان خبر داد و گفت: بد نيست بدانيد که ميلانيها بيش از يک سوم مبالغ دريافتي خود را صرف امور خيريه در ميلان ميکنند و با يک موسسه خيريه همکاري دارند. ما نيز انشاءالله بخشي از عوايد برگزاري اين بازي را صرف امور خيريه خواهيم کرد. بنده جلساتي با مسئولان فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ داشتهام و از آنها نيز براي مشارکت در بازي دعوت به همکاري کردهام که خوشبختانه قول مساعد دادهاند. با رسانهها، وزارت ورزش، ورزشگاه آزادي و ديگر نهادها نيز نشستهايي خواهيم داشت. امروز نيز مزاحم شما (پيشکسوتان پرسپوليس) شدهايم تا در انتخاب تيم ستارگان پرسپوليس همفکري و تبادل نظر شود.

رويانيان در ادامه تصريح کرد: اعضاي حاضر در اين جلسه تقريبا اعضاي کميته فني باشگاه هستند، البته آقايان افشين پيرواني، رضا وطنخواه و جعفر کاشاني هم دعوت شده بودند که به بنده اطلاع دادند آقاي وطنخواه به علت حضور در تبريز و آقاي پيرواني به علت حضور در بازي تيم سفرا نتوانستهاند به اين جلسه بيايند. البته بنده گفته بودم که آقاي کلاني را نيز دعوت کنيد که نميدانم چرا اين کار انجام نشده است. ما شما بزرگان پرسپوليس و اعضاي کميته فني را دعوت کردهايم تا براي انتخاب تيم ستارگان پرسپوليس تصميم بگيريد و مشخص کنيد که کادر فني، سرپرستي و بازيکنان تيم چه نفراتي باشند.

وي افزود: پيشنهاد ميدهم به اندازه 2 تيم بازيکن انتخاب شود تا نفرات بيشتري در اين بازي به ميدان بروند و روز خاطرهانگيزي براي فوتبال کشورمان و هواداران پرسپوليس رقم بزنند. ميدانم انتخاب يک تيم از بين پيشکسوتان تاريخ پرسپوليس کار سختي است. طبيعي است که خيليها دوست داشته باشند در اين بازي به ميدان بروند. تنها نکته مهمي که بنده از شما خواهش ميکنم در انتخاب نفرات به آن توجه داشته باشيد، اين است که موافق بودن يا مخالف بودن برخي از پيشکسوتان پرسپوليس با بنده را به هيچ عنوان در انتخاب نفرات ملاک قرار ندهيد، بلکه ملاک شايستگي و سوابق افراد باشد.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس تاکيد کرد: ما در کنار شما هستيم و هرچند که انتخاب نفرات را به پيشکسوتان ميسپاريم اما خودمان را کنار نميکشيم، ما شما را دعوت کردهايم چرا که پيشکسوتان و هواداران صاحبان واقعي پرسپوليس هستند و بنده و امثال رويانيانها کارمند اين باشگاه بوده و همانطور که يک روز ميآيند يک روز هم ميروند. بنده اميدوارم اين بازي و انتخاب تيم ستارگان پرسپوليس به قول آقاي پروين زمينهساز همدلي و اتحاد هرچه بيشتر خانواده بزرگ پرسپوليس شود.

رويانيان پس از شنيدن حرفها و نظرات علي پروين و ساير اعضاي حاضر در نشست جلسه را ترک کرد تا پيشکسوتان پرسپوليس درباره انتخاب نفرات تيم ستارگان با يکديگر همفکري کرده و جمع بندي نظرات خود را به باشگاه اعلام کنند.

رويانيان در خلال جلسه برخي از موارد نقل و انتقالات پرسپوليس را پيگيري کرد و گفتوگوهايي با مسئولان باشگاههاي ذوبآهن، نفت تهران و همچنين قبل از شروع جلسه گفتوگويي نيز با علي دايي داشت.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس پيشنهاد علي پروين مبني بر برگزاري جلسه با ستارگان دهه 40 و 50 پرسپوليس را طرحي بسيار خوب دانست و تاکيد کرد اين نشست برگزار شود تا نظرات آنهايي که باني تشکيل تيم پرسپوليس بودهاند براي انتخاب تيم ستارگان پرسپوليس مدنظر قرار گرفته و در انتخاب نفرات لحاظ شود.