سرمربي ايتاليايي رئال از ستاره پرتغالي تيمش به عنوان بازيکني فوقالعاده ياد کرد و انتظار دارد عنوان بازيکن سال فيفا به وي برسد.

کريستيانو رونالدو، سوپراستار تيم فوتبال رئال مادريد که فصل جاري رقابتهاي لاليگا را خيلي خوب شروع کرده است در کنار ليونل مسي آرژانتيني و فرانک ريبري فرانسوي يکي از گزينههاي اصلي کسب عنوان بهترين بازيکن سال فيفا به شمار ميرود.

به نقل از تسنيم،کارلو آنچلوتي، سرمربي کهکشانيها در گفتوگو با راديو «Radio Deejay» ايتاليا در حمايت از ستاره پرتغالي تيمش گفت: کريستيانو کارهاي خارقالعادهاي انجام ميدهد. اينکه آيا او مستحق کسب عنوان بهترين بازيکن سال فيفا است، بايد بگويم قطعاً همينطور است. انتظار دارم امسال کريس صاحب اين عنوان شود. او بازيکني فوقالعاده حرفهاي است که به تمامي جزئيات بازياش توجه دارد. اگر بازيکنان ديگر ميخواهند قهرماني بزرگ باشند بايد از کريستيانو رونالدو الگوبرداري کنند.

سرمربي ايتاليايي مادريديها در خصوص رافائل واران، مدافع 20 ساله تيمش گفت: واران بازيکني فوقالعاده مستعد است. شايد رافائل مقابل يوونتوس مرتکب چند اشتباه شد ولي بايد بگويم که او بازيکن بزرگي است. رافائل با توجه به مصدوميت زانويي که داشته 4 الي 5 ماه از ميادين دور بوده است ولي به نظرم او تمامي کيفيتهاي لازم براي تبديل شدن به مدافعي فوقالعاده را دارد.

سرمربي 54 ساله رئال همچنين در مورد شايعه پيوستن آندرهآ پيرلو به جمع سفيدپوشان مادريد اظهار داشت: با وجود اينکه پيرلو يکي از بهترين بازيکن دنيا است ولي شايعه پيوستن او به رئال را تکذيب ميکنم.