مهاجم پرسپوليس اظهار داشت:از اين بيشتر از خودم انتظار داشتم اما خب در نيم فصل دوم اگر با نظر آقاي دايي در ترکيب باشم باز هم گلزني مي کنم

بدون شک موفق ترين گلزن پرسپوليس در نيم فصل اول سيد صالحي بوده است،سيد مهدي که دستي هم در نوحه خواني دارد جز بازيکناني است که خيلي زود براي خودش در دل هوادارن جايي پيدا کرده است.

در همين زمينه با سيد صالحي مهاجم گلزن موفق و عصاي دست علي دايي در نيم فصل اول صحبت کرديم.مصاحبه سايت گل را با سيد صالحي بخوانيد.

نيم فصل اول؟

به نظر من با اينکه بازيکنان پرسپوليس عوض شده بودند اما توانستيم نتايج خوبي بگيريم و در نهايت هم به قهرماني در نيم فصل برسيم.

تعطيلات؟

2روز اول را استراحت کرديم و تاسوعا و عاشورا هم به ما استراحت دادند اما خب جايي نرفتيم و من هم که در هيئت عزاداري موسي ابن جعفر خوانساري هاي مقيم مرکز بودم و مشغول خدمت به آقا امام حسين بودم.

نوحه خواني؟

بله مي خوانم اما خودم را مداح نمي دانم من فقط زمزمه مي کنم ولياقت مداح بودن را ندارم.

رضا حقيقي؟

صداي خوبي دارد و در اين زمينه هم موفق است.

نيم فصل دوم؟

بازي هاي سختي داريم،تيمها کمترين امتياز را از دست مي دهند و ما هم بايد کمترين امتياز را از دست بدهيم تا بتوانيم به هدفمان برسيم.

روند گلزني؟

از اين بيشتر از خودم انتظار داشتم اما خب در نيم فصل دوم اگر با نظر آقاي دايي در ترکيب باشم باز هم گلزني مي کنم و سعي مي کنم ايشان و هواداران را خوشحال کنم.

اميدوارم به حق بچه 6ماهه آقا امام حسين بتوانم در اين زمينه رو سفيد باشم.

حمايت هاي دايي از تو؟

علي آقا هميشه به من لطف داشته و من هم هميشه گفته ام براي دايي گردنم را مي دهم،در نيم فصل اول هم خيلي تلاش کردم که رو سفيد شوم و نه من بلکه همه بچه ها تلاش کردند که دايي را سربلند کنند.

من هميشه هر تصميمي دايي بگيرد تابع هستم و هر طور که ايشان نظر بدهد خدمت مي کنم.

تيم ملي؟

بازي خوبي مقابل تايلند داشتيم،از بازي در تهران بهتر بوديم اميدوارم باز هم بهتر شويم و از نام و اعتبار ايران دفاع کنيم.

برادر زاده گلزنت؟

خيلي خوشحالم که امير شايان توانسته اينقدر خوب عمل کند و اين باعث افتخار و خوشحالي من است،هر کمکي از دست من بر بيايد انجام مي دهم و دوست دارم همه جوانها موفق باشند.