در سايت اينترنتي فدراسيون فوتبال نام تيم داماش ايرانيان به پارسه تهران تغيير کرد.

البته اين تغيير يکي دو فصلي است که صورت گرفته که به دليل کوتاهي مسئولان فدراسيون فوتبال نام اين تيم را در سايت فدراسيون ، داماش ايرانيان اعلام مي کردند.

باشگاه پارسه از سوي موسسه آموزش عالي آزاد پارسه با مديريت کاوه عابديني حمايت و هدايت ميشود. در اين مدت با توجه به اينکه امتيازش را از داماش ايرانيان خريده بود مدام با نام داماش از اين تيم نام برده مي شد. اما طي رايزني هاي مسئولين اين تيم با فدراسيون فوتبال بالاخره رسما نام اين تيم به پارسه ايرانيان تغيير يافت.