این اقدام مهدی تاج را باید کمکی به ارتقای ورزش و سرگرمی مثبت مردم استانهای مختلفی بدانیم که تیمهای انها در لیگ دسته اول حضور دارند.


سایت گل-مهدی تاج نایب رییس فدراسیون فوتبال ایران و رییس سازمان لیگ در حمایت از تیمهای لیگ دسته اول و استانهای مربوطه طی یک نامه رسماً از معاونت اداری و مالی صدا و سیما خواستار این شده که بازی های این تیمها را بدون دریافت هزینه از شبکه ها استانی پخش کنند.


به گزارش سایت گل مهدی تاج طی این نامه از مسئولین صدا و سیما تقاضا کرده با توجه به اینکه تیمها هزینه خود را صرف گسترش ورزش می کنند و در این زمینه تلاش می کنند و با توجه به مشکلات مالی این تیمها وگستردگی تیمهای دسته اول در استانهای مختلف

تدبیری اتخاذ گردد که شبکه های استانی نسبت به پخش زنده مسابقات در استانهای محل برگزاری بازی ها بدون اخذ وجه انجام شود.

اگرچه صدا و سیما لجبازی خود را در دفعات قبل در موارد مختلف با فدراسیون فوتبال نشان داده اما امید است این اقدام تاج با پاسخ مثبتی از سوی مسئولین محترم صدا و سیما مواجه شود.