آنها به دلیل جدایی قریبالوقوع ویکتور والدس به دنبال یک دروازهبان خوب هستند.
سایت گل – جوزپ بارتومئو، معاون رییس بارسلونا گفته کاتالانها قدمهای بسیاری برای جذب دروازهبان جدید برداشتهاند و پهپهرینا و مارک-آندره تر اشتگن در لیست آنها حضور دارند.
مدتهاست که خبر از حضور رینا – که به صورت قرضی در ناپولی بازی میکند – و دروازهبان بروسیا مونشنگلادباخ به گوش میرسد. ویکتور والدس در انتهای فصل از بارسا خواهد رفت.
بارتومئو گفته است: «ما از ژانویه به دنبال دروازهبان جدیدی بودهایم و مذاکرات بر سر خرید یک دروازهبان تا حد بسیاری جلو رتفه است.
برنامه این است که در ژانویه اعلام کنیم که چه کسی دروازهبان بعدی ماست. یعنی زمانی که والدس رسما خروجش را اعلام کند. تر اشتگن و رینا هم در میان چند کاندیدای لیست ما هستند.
البته ما یک دروازهبان خواهیم خرید، نه دو تا.»
رینای 31ساله تا سال 2016 با لیورپول قرارداد دارد اما با حضور سیمون مینیوله در این باشگاه و جدایی موقت او احتمال بازگشتش به بارسلونا بعید نیست.
تر اشتگن 21ساله هم تا تابستان 2015 با گلادباخ قرارداد دارد اما گلادباخ قصد حفظ او و تمدید قراردادش با درآمدی بهتر را دارد.