تمرين امروز پرسپوليس در شرايطي برگزار شد که رضا محمدي دروازهبان اين تيم در تمرين قرمزپوشان غايب بود.

تمرين تيم فوتبال پرسپوليس در نوبت بعدازظهر از ساعت 15 و 40 دقيقه در ورزشگاه درفشيفر دنبال شد. به گزارش فارس،در اين تمرين بازيکنان پرسپوليس ابتدا مرور کارهاي تاکتيکي را در دستور کاري خود داشتند و سپس در قالب دو تيم در نصف زمين به فوتبال دستگرمي پرداختند.

*در تمرين امروز رضا محمدي، پنجعلي، محرمي و مليپوشان غايب بودند.

*مارکو در تمرين امروز نيز به صورت اختصاصي تمرين کرد.

*اميد عاليشاه که در تمرين امروز 40 دقيقه اختصاصي به تمرين پرداخت، گفتوگويي ويژه با علي دايي داشت. او در خصوص آخرين وضعيت مصدوميتش با سرمربي پرسپوليسيها گفتوگو کرد.

*به دليل سرماي هوا در زمين امروز 20 هوادار حضور داشتند.

*بمبگذاري در لبنان سوژه اصلي تمرين امروز قرمزپوشان بود تا حدي که آنها نگران بازيکنان تيم ملي شده بودند و از يکديگر در مورد اتفاقات و برگزاري بازي ميپرسيدند.

*بهزاد غلامپور تمرينات اختصاصي را براي نيلسون در نظر گرفته بود.

*در تمرين امروز 20 بازيکن حضور داشتند و قرار است از فردا بازيکناني مانند پيام صادقيان و محسن مسلمان به جمع قرمزپوشان اضافه شوند.

*کنعاني بازيکن ديپورت شده پرسپوليس از پرتغال نيز در تمرين امروز حضور داشت و با قرمزپوشان به تمرين پرداخت.

*يک هوادار ويلچري نيز در تمرين امروز حضور داشت و با قرمزپوشان به گفتوگو و خوش و بش پرداخت.