سرپرست تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مذاکره برخي آقايان که فقط حرف حرفهايگري ميزنند با نوروزي و محمدي بدون اطلاع باشگاه بود.

سعيد شيريني به صحبتهاي يکي از مسئولان تيمهاي ليگ برتري که مذاکره با نوروزي را غير حرفهاي اعلام کرده بود، واکنش نشان داد و گفت: متاسفانه آقايان فقط دم از حرفهايگري ميزنند در حاليکه به ديگران نسبت غير حرفهاي ميدهند که خودشان بدون اطلاع باشگاه با دو بازيکن ما يعني نوروزي و محمدي مذاکره کردند.

به گزارش فارس، وي افزود: آقايان حتي به خودشان اجازه ندادند که باشگاه را کمي در جريان بگذارند، اگر اين رسم حرفهايگري است واي به حال اين فوتبال.

سرپرست قرمزپوشان اطلاع داد: اين موضوع از طرفي است که ما براي به خدمت گرفتن رضا نوروزي با مسئولان باشگاه نفت تهران مذاکره کرديم و خواهان او شديم و خود آقايان بهتر از هر کسي اين مسئله را ميدانند اما حرفهاي ديگري را زدند حالا نميدانم اين فرافکنيها براي چيست، شايد بعضيها ميخواهند با برخي کارهاي آماتور خود مذاکره با دو بازيکن ما را سرپوش بگذارند که ما همه چيز را خودمان ميدانيم.

شيريني در پايان خاطرنشان کرد: اين کاش مدعيان حرفهايگري کمي از سعيد آذري مدير عامل ذوب آهن حرفهايگري را بياموزند که هرگز بدون اطلاع ما با ميلاد غريبي و خانزاده تماس نگرفته و صحبتي نکرد.