کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را درباره تخلفات صورت گرفته در دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران صادر کرد.به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران در تبریز برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی صورت گرفت.

بر همین اساس طبق بند 4 ماده 22 آیین نامه انضباطی تیم تراکتورسازی تبریز به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی به باشگاه تراکتورسازی تبریز اعلام کرد که در صورت تکرار تخلفات، کسر امتیاز از این تیم و برگزاری یک دیدار بدون حضور تماشاگر و جریمه نقدی سنگین تر را در دستور کاری خود قرار می دهد.