مربي تيم ملي فوتبال ساحلي ايران با بيان اين که هدفگذاري تيم ملي از ابتداي جام بين قارهيي رسيدن به فينال بود گفت: روي صعود امارات حسابي باز نکرده بوديم و اکنون با بردن آنها تمام تلاشمان را ميکنيم تا در فينال، بهترين عملکرد تيم ايران را به نمايش گذاشته و قهرمان شويم.

عباس هاشمپور با بيان اين که تيم ملي فوتبال ساحلي ايران کار بزرگي کرده که توانسته به فينال جام بين قارهيي راه يابد، اظهار کرد: بازي با امارات در نيمه نهايي واقعا سخت بود چون تيم داوري، مسوولان برگزاري بازيها و... دوست داشتند ايران اولا به نيمه نهايي راه پيدا نکند و اگر هم ميرسد به فينال نرود. خوشحاليم غيرت بازيکنانمان اجازه نداد داوري در اين بازي تاثيرگذار باشد. ما با 9 نفر به اين مسابقه رفتيم و در صحبتهايي که با بازيکنان داشتيم سعي کرديم شرايط درستي از اين مسابقه را برايشان ترسيم کنيم.

به گزارش ايسنا، دستيار اوکتاويو افزود: بازيکنان تيم ايران در اين مسابقه به خوبي توانستند دستورات و برنامههاي تاکتيکي کادر فني در دفاع و حمله را انجام دهند و هيچ اشتباهي انجام ندادند که در نهايت نتيجهاش پيروزي بر امارات بود.

وي در پاسخ به اين که فينال اين مسابقهها را چطور ارزيابي ميکنيد؟ به ايسنا گفت: از روز اولي که به اين مسابقهها آمديم هدفمان رسيدن به فينال بود. اصلا برايمان فرقي نميکند در فينال ميخواهيم با روسيه بازي کنيم يا سوييس. تيم ايران خودش را براي رويارويي با بهترين تيمهاي دنيا آماده کرد و عملکردش را در بازي با قدرتهاي بزرگي چون برزيل و روسيه ثابت کرد. ما به فينال ميرويم تا بهترين بازيمان را انجام دهيم و اميدواريم قهرمان جام بين قارهيي شويم.

هاشمپور با اشاره به نبود سه بازيکن اصلي ايران در بازي با امارات خاطرنشان کرد: خوشحاليم که بازيکنان جايگزين توانستند به خوبي جاي اين سه بازيکن را حفظ کنند. پنجشنبه و جمعه سعي کرديم آناليز درستي از تيم حريف داشته باشيم و با نفراتي که داريم براي رويارويي با آنها برنامهريزي کنيم. ما اصلا فکر نميکرديم امارات به جمع چهار تيم پاياني راه پيدا کند و براي همين وقتي اين تيم حريف ما در نيمه نهايي شد، آنها را مورد بررسي قرار داديم.

مربي تيم ملي در پايان گفت: شنيدهام عدهاي گفتهاند تيمهاي حاضر در جام بين قارهيي با 80 درصد تغييرات به اين مسابقهها آمدهاند که ما از اين موضوع رنجيده شديم چون تيمهاي قدرتمندي چون برزيل و روسيه تقريبا تمام نفراتشان در جام جهاني را در اختيار داشته و با ترکيب اصلي در بازيها حاضر ميشدند. اصلا چنين چيزي نبود و ما با تيمهاي فوقالعاده قوي روبهرو بوديم.