رئيس سازمان ليگ نحوه تخصيص درآمد حاصل از پيامکهاي فوتبالي را اعلام کرد.

امروز قرارداد سه جانبهاي بين فدراسيون فوتبال، سازمان ليگ و همراه اول با شرکت اپراتوري همراه اول امضا شد.

به گزارش تسنيم، مهدي تاج رئيس سازمان ليگ با تبريک هفته بسيج در خصوص امضاي اين قرارداد گفت: اين قرارداد همکاري مخابراتي با سازمان ليگ فوتبال ايران است که سازمان ليگ شامل ليگ برتر، ليگ دستهيک، دسته دو و دسته سه ميشود. اين همکاري قرار است با تيمهاي ملي ايران نيز انجام شود و قرارداد سهجانبهاي بين سازمان ليگ، همراه اول و فدراسيون فوتبال بسته شده است.

وي افزود: طبق آئيننامه باشگاهها با سازمان ليگ و طبق ماده 11 بند قانون اختيارات سازمان ليگ که بالاترين مقام اجرايي آن يعني رئيس سازمان ليگ دارد قراردادها، انجام کارهاي اجرايي و اين دسته از مسائل به عهده رئيس سازمان ليگ گذاشته ميشود. در بخش ديگري هم مجمع فدراسيون فوتبال به ما تکليف کرده بود که براي ليگ درآمدزايي کنيم.

رئيس سازمان ليگ خاطرنشان کرد: سازمان ليگ اختيار دارد با توجه به رابطهاي که بين باشگاهها و سازمان وجود دارد از اين نوع قراردادها از طرف آنها امضا کند. همچنين مجمع فدراسيون فوتبال در جلسه آخري که داشت تعيين کرد و به سازمان ليگ اختيار کافي داد تا براي درآمدزايي اقدام کنيم.

تاج با بيان اينکه ليگ فوتبال ايران ليگ کمدرآمدي است، گفت: درآمدهايي که ما داريم يکي از راديو و تلويزيون و ديگري هم مربوط به تبليغات دور زمين است. بايد درآمدزايي خودمان را وسيعتر کنيم. طبق قوانيني که AFC دارد باشگاهها و سازمان ليگ بايد درآمد مناسبي داشته باشند. اکنون AFC مارکتهاي رقابتي، بازاريابي، محتواي آرشيوي، حق پخش و حق فيلم را بررسي کرده و اين مسائل را مربوط به سازمان ليگ ميداند که بايد تمامي آنها را طبق قانون انجام دهيم تا درآمدزايي خوبي داشته باشيم. به برخي از اين مسائل عمل ميکنيم و برخي کارها نيز انجام نميشود که بايد در آينده به اين کارها عمل کنيم.

وي ادامه داد: تمامي پيامکها حتي از برنامههاي تلويزيوني براي سازمان ليگ است و بايد بخشي از درآمد پيامکها به فوتبال برسد. درآمد زيرنويسهايي که در تلويزيون ميشود و پيامکهايي که مربوط به فوتبال است براي فوتبال است و بايد بين باشگاهها تقسيم شود.

رئيس سازمان ليگ در خصوص اينکه چه ميزان از اين درآمدها به فوتبال ميرسد، گفت: 80 درصد به باشگاهها، 10 درصد به فدراسيون فوتبال، 5 درصد به هيئتهاي فوتبال استانها که بايد براي توسعه در فوتبال پايه از جمله نونهالان، نوجوانان و جوانان هزينه کنند و 5 درصد نيز براي سازمان ليگ است که خودش قرارداد را امضا ميکند.

تاج در ادامه با اشاره به موفقيت ايران براي کسب سهميه در ليگ قهرمانان آسيا گفت: با رشد 200 امتيازي نسبت به گذشته و با اختلاف ناچيز نسبت به ژاپن در رده دوم آسيا قرار گرفتيم که اين افتخاري براي فوتبال کشورمان است.

در ادامه صدوقي مديرعامل شرکت همراه اول بعد از تبريک هفته بسيج و موفقيتهاي تيمهاي ورزشي ايران با اشاره به اينکه اين شرکت 60 ميليون مشترک دارد خاطرنشان کرد: در حال حاضر به 5 ميليون عضو هوادار فوتبال که مشترک ما هستند خدماتي را ارائه ميکنيم و در واقع آنها در قالب يک شبکه اجتماعي هوادران فوتبال ساماندهي شدهاند.

مديرعامل شرکت همراه اول خاطرنشان کرد: تاکنون دو باشگاه پرسپوليس و استقلال از خدمات ما استفاده ميکردند و باشگاههاي ديگري نيز متقاضي انجام اين کار بودند که به همين دليل با همکاري سازمان ليگ زمينه خدمات ارزش افزوده و خدمات مورد نيازن ديگر فراهم شد و امروز شاهد امضاي قرارداد بوديم.

صدوقي تصريح کرد: اميدواريم به عنوان مجري انحصاري اين خدمات بتوانيم در حوزه کمک به توسعه فوتبال کشور گامي برداريم و از اين پس با سر شماره 6090 خدمات شرکت همراه اول در عرصه فوتبال عرضه خواهد شد.

در ادامه عطوفي معاون بازاريابي و امور مشتريان همراه اول اظهار داشت: بسيار خوشحاليم که مجموعه سازمان ليگ به جايگاه دوم آسيا رسيده و اميدواريم با عقد اين قرارداد مجموعه شرکت همراه اول در کسب اين افتخارات سهيم باشد. بيشتر خدمات در حوزه افزايش عرضه ارزش افزوده در حوزه پيامک و MMS است.

وي خاطرنشان کرد: پيش از اين اين کار براي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس انجام ميشد اما اکنون با همکاري سازمان ليگ بخش بزرگتري را شامل شده و ميتواند هواداران و تيمهاي باشگاهي کشور را در حوزههاي مختلف از جمله تصاوير و کليپ ورزشي نيز پشتيباني کند.

در ادامه خبرنگاري از تاج درباره تيزرهاي تبليغاتي همراه اول پيش از پخش مسابقات فوتبال سوال کرد و اينکه آيا از اين جهت نيز درآمدي به سازمان ليگ تعليق ميگيرد يا نه که تاج پاسخ داد: به آرامي به سمت احقاق حقوق فوتبال که مسير هميشگي است حرکت ميکنيم. اکنون خدمات همراه اول به دو باشگاه پرسپوليس و استقلال در قالب اين قرارداد عرصه ميشود. ضمن اينکه با اين قرارداد براي همه باشگاهها حقوقي در نظر گرفته شد.

وي ادامه داد: بايد به سمت حقوق ديگر فوتبال حرکت کنيم اما اکنون هر پيامک فوتبالي براي برنامههاي تلويزيوني، راديويي و حتي روزنامهها جزو حقوق رسانهاي سازمان ليگ محسوب ميشود.

رئيس سازمان ليگ يادآور شد: به موجب صراحت AFC بايد حقوق فوتبال کسب شود و ما همين جا از همراه اول به خاطر آنچه که به اين حقوق واقف هستند و به سازمان ليگ در توسعه فوتبال کمک ميکنند قدرداني ميکنيم.

وي خاطرنشان کرد: اين قرارداد حتي در بخش ساماندهي ليگ يک نيز به ما کمک ميکند چرا که AFC معتقد است تفاوتي ميان تيمها وجود ندارد. هر تيمي از ليگ يک امکان دارد به ليگ برتر راه يابد و هر تيمي از ليگ برتر ممکن است به ليگ قهرمانان آسيا برسد. بنابراين بايد همه باشگاههاي ما از نظر استانداردهاي لازم آمادگي داشته باشند.

در ادامه صدوقي در پاسخ به اين سوال که تعهدات همراه اول به فدراسيون فوتبال چه خواهد بود تاکيد کرد: اين قرارداد با کفاشيان و تاج است، يعني ما هم با سازمان ليگ و هم با فدراسيون فوتبال تعامل خواهيم داشت.

تاج نيز در اين باره تاکيد کرد: هم رئيس فدراسيون و هم رئيس سازمان ليگ اين قرارداد را امضا ميکنند و بحث تيم ملي در آن مطرح شده و خدماتي از جمله اساماس، MMS و پيامک انبوه تبليغاتي را شامل ميشود.

مديرعامل شرکت همراه اول در مورد اينکه در خدمات اين شرکت بحث پخش مسابقات روي تلفنهاي همراه نيز وجود دارد و امکان اعتراض صدا و سيما به اين موضوع است يادآور شد: شرکت همراه اول خدمات نسل دوم تلفنهاي همراه را ارائه ميدهد و امکان پخش تصوير در حال حاضر براي ما وجود ندارد. در آينده با توسعه فعاليت خود در بخش نسل 3 و 4 امکان پخش تصوير نيز براي ما وجود خواهد داشت که اين کار را با هماهنگي صداو سيما انجام ميدهيم.

صدوقي در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينکه بعد از شکايت وزارت ورزش از همراه اول مشکلي براي قرارداد فعلي پيش نخواهد آمد، تصريح کرد: در اين زمينه کار به شکايت نکشيد بلکه اعتراضي از سوي وزارت ورزش بود و اين در حالي بود که همراه اول مبلغ حاصل از توافق با صدا و سيما را در اختيار فدراسيونها قرار ميداد. وزارت ورزش در اين زمينه بحثي را مطرح کرده بود که ما هم پاسخ قانوني داديم و وزارت ورزش نيز توجيه شد.

وي در خصوص اينکه قرار است به خبرنگاران و عکاسان که از کاور همراه اول در ورزشگاها استفاده ميکنند چه امکاناتي داده شود اظهار داشت: براي اين مسئله سرعت اينترنت ما کافي نيست که بشود تصوير و فيلم را ارسال کرد و بايد شبکه خود را ارتقا دهيم که اجازه اين کار را نداريم اما ميتوانيم در ورزشگاهها اينترنت پرسرعت جيپيآرس بگذاريم تا عکاسان بتوانند از امکانات استفاده کنند.

در ادامه مهدي تاج با بيان اينکه کفاشيان اين قرارداد را امضا خواهد کرد گفت: آقاي کفاشيان دو روز پيش به سازمان ليگ آمد که در آن جلسه آقاي صدوقي نتوانست حاضر شود و آقاي آصفي به جاي ايشان آمد و امضاي قرارداد به امروز موکول شد. امروز هم آقاي کفاشيان حضور نداشتند اما مشکلي از اين بابت نيست و قرارداد از سوي ايشان امضا خواهد شد.

رئيس سازمان ليگ در خصوص اينکه چه ميزان از درآمدهاي پيامکها به سازمان ليگ ميرسد، خاطرنشان کرد: در درآمدي که از پيامکها داريم حق محتوا و حق هر سرويس مشخص خواهد شد. 44 درصد کسورات و همچنين ماليات کسر خواهد شد و درآمد باقيمانده که 56 درصد است بين سازمان ليگ و همراه اول به طور مساوي تقسيم ميشود و 28 درصد به سازمان ليگ ميرسد و 28 درصد آن هم براي همراه اول است