سيامک سرلک کاپيتان سابق فولاد خوزستان و بازيکن فصل قبل نفت آبادان که در تمرينات نفت تهران حضور دارد اين اميد را دارد تا بتواند به اين بپيوندد.

در همين رابطه وي به سايت گل مي گويد: اين فرصت پيش آمد که در تمرينات اين تيم حضور پيدا کنم،من در ابتداي فصل به طور مداوم با مربي بدنسازي که به صورت اختصاصي گرفته بودم تمرين مي کردم و از آمادگي لازم برخوردار هستم. اميدوارم شرايطي پيش بيايد که بتوانم جواب اعتماد مسئولين نفت،آقاي قنبرزاده و آقا يحيي سرمربي اين تيم را بدهم و بتوانم براي نفت مفيد واقع شوم. نفت تيم بزرگي است و در اين چند سال نشان داده هميشه جز تيمهاي مدعي بوده و اين برمي گردد به مديريت خوب و حرفه اي اين تيم که شرايط مناسبي را براي نفت فراهم مي کنند.

سرلک در پايان مي گويد: اميدوارم با کمک خداوند و تلاش مضاعف خودم بتوانم دوباره به اوج برگردم و جواب محبت مسئولين نفت را بدهم.