فتحالله زاده: مصمم هستيم بهتر از 2013 باشيم

مديرعامل استقلال ميگويد تيمش مصمم است تا در اين فصل ليگ قهرمانان آسيا بهتر از سال گذشته عمل کند.

به گزارش سايت باشگاه استقلال، علي فتحاللهزاده درباره آخرين وضعيت منتظري گفت: در مورد اين قضيه قبلا هم با او صحبت کرديم و باز هم صحبت ميکنيم و به توافق ميرسيم. انشاءالله پژمان در استقلال ميماند و جاي ديگري نميرود.

او درباره انتخاب معاونان جديدش اظهار داشت: اين عزيزان جديداً به جمع ما اضافه نشدهاند و اتفاق جديدي صورت نگرفته است. فقط اين مسئله در مورد آقاي ساعدي صدق ميکند ايشان از همکاران خوشفکر و نيکنام ما در عرصه مديريت هستند که قبلاً هم با وي کار کردهام. ساعدي آدم بسيار اميني است و به همين دليل ايشان را به عنوان سخنگو و مشاور خود در باشگاه استقلال انتخاب کردم.

مديرعامل استقلال در ادامه درباره بازگشت علي نظري به عنوان قائممقام باشگاه استقلال هم صحبت و تصريح کرد: در مورد آقاي نظري هم بايد بگويم با ايشان سالها کار کرديم. او به دليل مسائل کاري و شخصي و مشکلاتي که داشت بايد در برههاي از زمان از جمع ما جدا ميشد تا به آنها رسيدگي کند. دراينباره با من هم صحبت کرده و از بنده مرخصي گرفته بود که البته مرخصياش از دو، سه ماه هم بيشتر شد. فکر کردم مرخصي او تا به اين زمان کافي است و همانطور که قبلاً به عنوان قائممقام در باشگاه استقلال فعاليت ميکرد الان هم در اين پست به فعاليت خود ادامه ميدهد. در واقع نظري از استقلال جدا نشده بود که بخواهد برگردد.

فتحاللهزاده در ادامه اظهار کرد: بهرام اميري هم مشاور من بود و خيلي وقت پيش برايش اين حکم را صادر کرده بودم و در واقع مشاوري ايشان حکم جديدي منصوب نميشود. در مورد آقاي منزوي هم همين مسئله صدق ميکند ايشان مشاور عالي من بودند و حکم وي هم خيلي وقت پيش صادر شده بود و موضوع جديدي درمورد ايشان و بقيه معاونان جديد منهاي آقاي ساعدي وجود ندارد. به هر حال جام باشگاههاي آسياي 2014 نزديک است و مصمم هستيم که نتيجه 2014 حتي از 2013 هم براي باشگاه پرافتخار استقلال بهتر باشد و در اين راه به همکاران باتجربه بيشتر نياز داشتيم.

مديرعامل باشگاه استقلال در باره خريدهاي اين تيم هم گفت: به اتفاق آقاي قلعهنويي جلسهاي داشتيم و طي ليستي آنچه آقاي قلعهنويي از من خواستند جذب يک هافبک طراح و يک دفاع راست بود که با هافبک وسط برزيلي تقريباً تمام کرديم و انشاءالله به زودي به جمع ما اضافه ميشود. در مورد مدافع راست هم همچنان مذاکراتمان ادامه دارد. علاوه بر اينکه اين موارد بخش اصلي درخواستهاي کادرفني بود دو مورد ديگر هم توسط آقاي قلعهنويي درخواست شد که به لطف خدا با آنها به توافق رسيديم. بوبکر کبه و مهرداد اولادي بازيکنان بسيار خوبي هستند و مطمئناً آنها به خوبي در استقلال خواهند درخشيد.