مديرعامل باشگاه پرسپوليس در مورد بازي پرسپوليس و ستارگان ميلان صحبتهاي تازهاي مطرح کرد.

محمد رويانيان در خصوص تعامل با صدا و سيما براي برگزاري بازي پرسپوليس و ستارگان ميلان در روز پنجشنبه اظهار داشت: به لطف خدا صدا و سيما رويکرد بسيار خوبي به بازي پرسپوليس و ستارگان ميلان دارد و اين براي ما بسيار جالب و مثالزدني است.

به گزارش فارس ، وي افزود: طبق جلساتي که با مسئولين صدا و سيما داشتيم آنها بازي پرسپوليس و ستارگان ميلان را يک رويکرد فرهنگي، اجتماعي و سياسي ميدانند و اين را حرکت شايسته و احياي پيشکسوتان و بزرگان فوتبال دانستند.

رويانيان ادامه داد: خيلي خوشحالم که صدا و سيما با قدرت براي کمک و الگوسازي به ما آمادهباش داد تا در اين کار بزرگ مثل هميشه سهم بزرگي به گردن فوتبال داشته باشد. بالاخره اين بازي در روحيه مردم تأثير زيادي دارد و خيليها آرزو دارند يک بار ديگر موسفيدان و بزرگان پرسپوليس را در زمين ببينند که زيباييها را صد چندان ميکند. خدا را شکر صدا و سيما به ما اعلام کرد با تمام توان برنامههايش را براي کمک به ما آماده ميکند. جا دارد از تمام بزرگواراني که در اين کار ملي يار باشگاه پرسپوليس بودند تقدير و تشکر ويژهاي کنم.

وي در خصوص احتمال عدم حضور برخي بزرگان نيز در اين بازي گفت: اولين بزرگي که دوست دارم در اين بازي باشد، احمدرضا عابدزاده است. پروين با او صحبت کرده و من هم با عابدزاده صحبت ميکنم تا عقاب آسيا سايهاش دوباره بر روي ورزشگاه آزادي بيفتد البته ما بزرگاني مثل کريم باقري و برخي بازيکنان با مرام، با معرفت و بزرگي ديگر را داريم که قطعا سعي ميکنيم با حضور آنان در زمين بازي خاطرات گذشته زنده شود. کريم باقري همان بازيکن بيادعايي است که سالها براي پرسپوليس و تيم ملي جنگيد و به اين تيم کمک کرد. باور کنيد آرزو داشتم تا يک طوري از زحمات باقري، مهدويکيا و تمام مو سفيدان پرسپوليس تقدير کنم که اميدوارم بازي پنجشنبه بستري براي اين اتفاق باشد.

رويانيان خاطر نشان کرد: خداحافظي مهدويکيا نيز در اين بازي ميتواند بسيار جالب باشد. مهدي با انگيزه و با غيرت قطعا در يک روز باشکوه از دنياي فوتبال خداحافظي ميکند و هواداران ميتوانند با حضور در آن بازي يک بار ديگر بزرگان پرسپوليس را تشويق کنند و آنها را بدرقه کنند.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس در مورد آخرين وضعيت عليرضا حقيقي نيز گفت: قرار است ظرف يکي دو روز آينده با حقيقي ديداري داشته باشم و تکليف او را روشن خواهم کرد.

وي در پاسخ به اين سؤال که کريمي اعلام کرده در اين بازي نميتواند حضور داشته باشد، يادآور شد: پرسپوليس هميشه خانه کريمي است و امثال او. من از همه مخالف يا موافقانم ميخواهم پنجشنبه يک خانواده باشند آن هم پرسپوليس. ما همه اعضاي يک خانوادهايم البته من فقط خدمتگزار هستم. اينها سرمايههاي پرسپوليساند که مردم آنها را دوست دارند. من باز هم ميگويم از هر کسي که با من مخالف يا موافق است ميخواهم به ما در اين راه کمک کند. هر کس با من قهر است و حتي من را قبول ندارد در اين صحنه ورود پيدا کند و ستارگان پرسپوليس را تنها نگذارد. پرسپوليس مال رويانيان نيست همه بايد همکاري و حمايت کنند و من هم يک خدمتگزارم که نيازمند همدلي و کمک همه بزرگان هستم چه آنهايي که با من خوبند و يا از من خوششان نميآيد.

مديرعامل قرمزپوشان ضمن تقدير از علي دايي نيز گفت: باور کنيد هر دفعه که با دايي ديدار ميکنم روحيهام چند برابر بالا ميرود. من از دايي و پروين روحيه زيادي گرفتم مخصوصا از پروين که مردانه قبول کرد فرمانده مو سفيدان پرسپوليس شود و همه را از دهههاي مختلف جمع کرد تا مردم يک بار ديگر ستارگاني درخشان در آسمان پرسپوليس را در ورزشگاه آزادي ببينند. از پروين تشکر ميکنم و به او خسته نباشيد ميگويم و همچنين براي چندمين بار از بزرگاني مثل پيرواني، شاهرودي، پيوس و همه بزرگان ديگر ميخواهم که در اين بين ورود کنند و به ما کمک کنند.

وي افزود: البته هر چند علي دايي در اين بازي حضور ندارد اما مهم اين است که او هم با تمام وجود به اين بازي فکر ميکند و بايد مراقب تيم خود در تبريز باشد. من به اين احساس مسئوليت او واقعا آفرين ميگويم و اميدوارم که روز جمعه دست پر زمين را ترک کند و به جاي او به نظرم کريم باقري که سالها در اين فوتبال و پرسپوليس زحمت کشيده به نمايندگي از کادر فني حضور پيدا خواهد کرد تا انشاءالله از شوتهاي 40 متري که تور دروازهها را به لرزه درميآورد استفاده کنيم.

رويانيان در پايان خطاب به هواداران پرسپوليس نيز گفت: خود هواداران ميدانند که مو سفيداني که قرار است پنج شنبه مقابل ستارگان ميلان قرار بگيرند چه حق آب و گلي نسبت به باشگاه دارند. توقع داريم هواداران بيايند تا ايتالياييها به ابهت پرسپوليس پي ببرند. توقع داريم هواداران بيايند و با فريادهاي بلندشان عقاب آسيا، مالديني ايران، سلطان و خيلي از لقبهاي بزرگان پرسپوليس را فرياد بزنند و با موشک فوتبال ايران خداحافظي کنند که من اميدوارم اين اتفاق بيفتد چون انشاءالله باز هم براي آينده برنامههاي ويژهاي داريم.