نظر شما در مورد عملکرد پرسپولیس در نقل و انتقالات؟
1-عالی
2-خوب
3-متوسط
4-ضعیف

اگر شما بودید چجه بازیکنی رو از تیم خارج می کردید؟
چه بازیکنی رو می گرفتید؟

ورودی ها:
مسلمان-حاتمی
خروجی ها:غلامرضا رضایی-
میلاد غریبی-خانزاده-شاکری-هادی نوروزی( به احتمال زیاد)- یک نفر ازبین علیرضا حقیقی و رضا محمدی

بازیکنان زرد رنگ قرضی هستند.