مديرعامل باشگاه تراکتورسازي تبريز گفت: پرسپوليسيها اگر به ورزشگاه بيايند از صندليهاي خودمان به آنها ميدهيم.

حميد زينيزاده در خصوص اينکه گفته ميشود مهدي کريميان چند روزي در تمرينات اين تيم شرکت نکرده گفت: اين صحبتها کذب محض است و او در تمرينات حضور مستمري دارد و مشکلي هم بين اين بازيکن و باشگاه نيست.

به گزارش فارس ، مديرعامل تراکتورسازي تبريز درباره اينکه شنيده ميشود او به دليل جريمه 400 ميليون تومانياي از باشگاه تراکتورسازي ناراحت است، ادامه داد: بله، او به جريمه 400 ميليون توماني اعتراض کرد و در همين راستا کميته استيناف باشگاه تشکيل جلسه داد که رأي به تقليل اين مبلغ به يک سوم داده شده است. قرار است امروز اين رأي اعلام شود.

وي در مورد ديدار تراکتورسازي و پرسپوليس در هفته شانزدهم ليگ برتر هم افزود: بازي حساسي است اما اين بازي هم همانند ساير بازيها فقط 3 امتياز دارد اما چون اولين بازي نيمفصل است اميدوارم بازي را ببريم تا نيمفصل دوم ليگ برتر را با برد شروع کنيم بعد از آن هم سه بازي پشت سر هم در تبريز داريم که برد در مقابل پرسپوليس ميتواند روحيه زيادي به ما بدهد.

زينيزاده در خصوص حضور تماشاگران پرسپوليس و اينکه چند درصد از ظرفيت ورزشگاه را به آنها ميدهند، ادامه داد: اگر بيايند که همه ورزشگاه را به آنها ميدهيم چرا که آنها ميهمان ما هستند و حتي اگر شده از صندليهاي خودمان به آنها ميدهيم. اما قانون در اين خصوص فقط 10 درصد را مجاز اعلام کرده است.

وي درباره مصدوميت علي کريمي و حضور يا عدم حضورش در بازي مقابل پرسپوليس، افزود: او حتما به اين بازي ميرسد. پزشک تيم قول داده که او در بازي با پرسپوليس براي ما بازي ميکند.

زينيزاده در خصوص اينکه اگر کريمي بخواهد باشگاه تراکتورسازي اجازه حضور نمادين اين بازيکن را در بازي پرسپوليس و ميلان ميدهد، اظهار کرد: امکان اين موضوع وجود ندارد چرا که حتي اگر نخواهد در اين بازي به ميدان برود و فقط قصد حضور در ورزشگاه را داشته باشد باز هم شدني نيست چرا که او بايد در جلسات هماهنگي فني بازي پرسپوليس و تراکتورسازي حاضر باشد. ضمن اينکه خود کريمي هم علاقهاي به رفتن ندارد.