مس براي خودنمايي در نقل و انتقالات نیم فصل روي مهرههايي چون عليرضا حقيقي و هادي نوروزي دست گذاشته است!به گزارش سرویس ورزشی جام نیوز، احداث جادهاي نقل و انتقالاتي از مس به پرسپوليس، جنجال جديد نقل و انتقالات در اين روزهاست!

تيمي كه به لحاظ نبردن در يك نيمفصل توانسته ركوردي در تاريخ فوتبال ايران ثبت كند، بيشك مقصد رويايي بازيكنان ليگ برتري نخواهد بود و براي بازيكنان فوتبال ما كه به ازاي يك دقيقه بازي در تيمهاي پرسپوليس و استقلال، خود را با مسي و رونالدو مقايسه ميكنند، پيشنهاد تيمي چون مس آنقدرها قابل تأمل و درخور توجه نخواهد بود!

به خصوص كه اين تيم از ابتداي فصل نقل و انتقالات جز محمد آبشك كه عملكرد نسبتاً خوبي در داماش داشته، تنها روي ستارههاي سوختهاي دست گذاشته كه معلوم نيست حضور آنها تا چه اندازه در اين تيم بحران زده مؤثر باشد؟! كيانوش رحمتي يا هادي تأميني؟ آيا فرصتي براي احياي اين بازيكنان باقي مانده؟ يا آنها تنها نامهايي هستند كه مديران مس ميخواهند با مطرح كردنشان حداقل در ظاهر هم شده، عملكرد خود را در فصل نقل و انتقالات مطلوب ارزيابي كنند.

البته نبايد از اين موضوع هم غافل شد كه با وضعيتي كه مس در جدول دارد، كرمانيها براي راضي شدن همين بازيكنان هم بايد سجده شكر به جا بياورند اما امتيازي كه معلوم نيست چرا مس از آن در جذب بازيكنان بهتر استفاده نميكند، بعد مالي است.

باشگاه مس به هيچ وجه از نظر مالي مشكلي ندارد و به راحتي ميتواند بازيكنان خوبي را براي حضور در كرمان راضي كند اما همانطور كه اكبر ايرانمنش هم پيش از شروع نقل و انتقالات به آن اشاره كرده بود، در بين فصل نميتوان بازيكن درجه يك به معناي واقعي كلام جذب كرد چراكه تيمها اجازه خروج به بازيكنان تاپ خود را نميدهند.

شايد به همين خاطر است كه بايد گفت جذب آبشك براي مسيها شانس بزرگي محسوب ميشود! جادهاي كه اين روزها قرار است بين باشگاه مس و پرسپوليس كشيده شود در اين اوضاع بحراني مس اما چيزي نيست كه بتوان به راحتي از آن گذشت. به خصوص كه مس براي خودنمايي در اين فصل نقل و انتقالاتي روي مهرههايي چون عليرضا حقيقي و هادي نوروزي دست گذاشته است!

بحث جذب حقيقي از آنجا آغاز شد كه با اعلام پزشكان مبني بر دوري 6 هفتهاي رودباريان از بازي، حالا يكي از سهميههاي باقي مانده مس به دروازهباني تعلق ميگيرد.

محروميت آرمان شهدادنژاد و عملكرد نه چندان رضايتبخش او در نيم فصل اول حالا پاي نام يك دروازهبان جديد به مس را باز كرده است كه شايد عليرضا حقيقي باشد كه با علي دايي به مشكل خورده است و در آستانه اخراج از پرسپوليس قرار دارد.

البته شايد هم مس درصدد باشد كه كارش را با حجت صدقي و شهدادنژاد پيگيري كند كه بسته به روند مذاكرات مس براي جذب دروازهبان دارد.

علاوه بر اين يك مهاجم بلند زن و برج به احتمال زياد نفر ششم ليست مس خواهد شد. لوپز تراكتورسازي و عنايتي صبا گزينههاي اول مس هستند كه البته كار جذب آنها بسيار سخت است و بايد ديد مس با جذب آنها رضايت هوادارانش را در فاز هجومي نيز جلب خواهد كرد. در ميان اين انتخابها البته نام هادي نوروزي هم شنيده ميشود.

هر چند اخيرا رويانيان و دايي تا حدودي درباره جدايي او دچار ترديد شدهاند اما بعيد نيست اگر پرسپوليس تصميم قطعي خود را براي جدايي اين بازيكن بگيرد، او هم در ليست خريدهاي مس قرار داده شود.

با همه اينها بايد ديد آيا مظلومي ميتواند با بازيكناني كه جذب كرده، نيم فصل متفاوتي براي مس رقم بزند يا باز هم خرافه آه و نفريني كه پشت سر مس هست را بهانهاي براي نتيجه نگرفتن تيم ميكنند!