مرجع خبری رئال مادرید : پنج سال دير آمد . در دوره كهكشاني ها بود كه فلورنتينو پرز گفت :" وقتي شصت ميليون بيارزي ، لايق حضور در اين باشگاه هستي . " ژابي با 30 ميليون آمد ،با كوله باري از تجربه . اين باعث شد كه تبديل به يك نماد شود و يكي از بازيكناني بود كه هميشه نگاه هاي تبليغاتي را به خود جلب مي كرد . هميشه رفتار برنابئو با او خوب بود و همه بهع خوبي اقتدارش را درد مي كردند . از زمان فرناندو ردوندو ، رئال مادريد هافبك وسطي نداشت كه پيغام " وقت جشن گرفتنه " را ساطع كند . مثل مشروب اعلايي كه هر چقدر از زمان توليدش بگذرد ، خوشمزه تر مي شود .
حالا و در اوج پختگي ، ژابي شبيه به يك مربي گلف شده است . حضورش كاري مي كند كه هم تيمي هايش شبيه به خودش باشند . وقتي جايشان را از دست مي دهند ، آنها را سرزنش مي كند و وقتي كار درستي مي كنند ،مثل حركت ايسكو در مقابل آلمريا تحسينشان مي كند . از زمان بازگشتش از مصدوميت ، رئال با ثبات تر و قابل اتكا تر شده است . به طور خلاصه تيم بهتري شده است . در 32 سالگي و نزديك شدن به پايان قرارداد ، به نظر مي رسد كه باشگاه بيش ار هر زمان ديگري براي تمديد قرارداد اين هافبك تلاش كند . مسلما وقتي نباشد ، اوضاع خيلي نابسامان مي شود . احمقانه است كه اين قدر زود از رئال برود . بايد صبر كرد تا يك جانشين ايده آل برايش پيدا شود .