هافبک سابق تيم ملي و پرسپوليس گفت: متاسفم که 13 سال براي پرسپوليس بازي کردم و افسوس ميخورم چشم خود را مقابل توپ ميگذاشتم.

ضيا عربشاهي در مورد غيبت خود در ديدار پيشکسوتان پرسپوليس مقابل ستارگان ميلان گفت: به خاطر 13 سال بازي در پرسپوليس که همواره در ميدان حضور داشتم واقعا متاسف هستم. 13 سال جور خيليها را در زمين کشيدم. متاسفم چرا زماني که گسترش 7 ميليون به من پيشنهاد ميداد و ميتوانستم يک آپارتمان 400 متري بخرم اين پيشنهاد را قبول نکردم.

به نقل از فارس، وي افزود: افسوس ميخورم با کسي که 13 سال زحمت کشيد اينچنين برخورد ميکنند. به مربي تيم ملي ميگفتم چه بازيکني را کنار من بگذارند. افسوس ميخورم بازيکني بودم که چشمم را مقابل پاي حريف ميگذاشتم و اکنون با صراحت و سينه سپر اعلام ميکنم روزگاري هر چه داشتم براي پرسپوليس گذاشتم. براي مردم بازي ميکردم آنها که ادعاي مديريت و بزرگي دارند کم آوردند، اينجا جايي بود که ميتوانستند خودشان را نشان دهند و با زدن يک تلفن علت نبودن من را جويا شوند.

عربشاهي در پاسخ به اينکه چرا تا اين اندازه ناراحت است، تاکيد کرد: حميد درخشان که ميگويد سه دهه در پرسپوليس بود، او در اواخر سال 56 به پرسپوليس آمد و سال 65 به قطر رفت. پس از 4 سال در سال 71 به پرسپوليس برگشت اما من از سال 58 به پرسپوليس آمدم و تا آخر سال 70 در اين تيم بودم. آقاي درخشان 13 سال در پرسپوليس جور شما را ميکشيدم و در زمين دو برابر ميدويدم چرا وقتي 50 پيشکسوت با يک لباس در زمين حضور دارند يک بازيکن با شلوار گرمکن در ميدان حاضر ميشود. او غيرمستقيم به تمام پيشکسوتان توهين کرد. همه ما ساعت 14 و 30 به تمرين آمديم اما او ساعت 15 و 30 در زمين حاضر ميشود. ما بايد وقتشناس باشيم و هيچ فرقي با يکديگر نداريم.

عربشاهي در ادامه با انتقاد از گزارشگر ديدار پيشکسوتان ميلان و پرسپوليس خاطرنشان کرد: براي عادل فردوسيپور متاسفم، او در طول مسابقه نامي از ضيا عربشاهي نياورد، مردي که با شماره 14 سيزده سال در ميدان زحمت ميکشيد و ديروز جايش خالي بود. فردوسيپور خطي عمل ميکند.

وي در مورد اينکه او به خاطر مردم در پرسپوليس بازي ميکرد و نبايد اکنون ناراحت باشد، گفت: همه چيز من از مردم است به خاطر عشق به پرسپوليس و پيراهن قرمز به اين تيم آمدم. عربشاهي در پاس به تيم ملي رسيد و پس از آن به خاطر مردم به اين تيم آمد. الان افسوس ميخوردم که چرا 13 سال همه چيزم را در پرسپوليس گذاشتم. من بازيکن چيپي نبودم، 11 سال در تيم ملي بازي کردم و آنقدر توانمند بودم که بازيکن کناري من را مربي از خودم ميخواست انتخاب کند. بيحرمتي زيادي به من شد. بيحرمتي فقط به پرخاش نيست. وقتي 50 نفر با پيراهن قرمز بازي ميکنند چرا يک نفر با گرمکن در زمين حاضر ميشود؟ بازيکني بودم که اگر 5 دقيقه در زمين حاضر ميشدم مربي را استرس ميگرفت. من آرزوي بازي مقابل مالديني را نداشتم. با بلوخين مرد سال اروپا و داسايوف دروازهبان بزرگ جهان بازي کرده بودم، حداقل مربي ما بايد يک زنگ ميزد و دليل نيامدنم را ميپرسيد.

وي در مورد اينکه آيا علي پروين از او دليل نيامدنش را نپرسيد، خاطرنشان کرد: 13 سال در پرسپوليس بازي کردم و جوانيام را در تيم گذاشتم. زير و رو کشيدن بلد نيستم. بازيکني بودم که در دوران ورزشي خود کارت زرد هم دريافت نکرد اما پروين آدمهايي که به او پرخاش ميکنند برايش عزيزتر است و واقعا افسوس ميخورم براي سالهايي که همه چيزم را براي پرسپوليس دادم.