گودرزی: فکر میکنید با خصوصیسازی مشکل پرسپولیس و استقلال حل میشود؟
ورزش > مدیریت ورزش - تسنیم نوشت:

محمود گودرزی که برای بازدید از دانشکده پرسپولیس حاضر شده بود،گفت: موضوع، علم و ورزش بود و من هم برای مسائل علمی در دانشکده پرسپولیس حاضر شدم. وی افزود: علم در ورزش بسیار خوب و رو به توسعه بوده و گسترش یافته است. اکنون میتوان یک پایگاه علمی را در ورزش دید و میتوان گفت ورزش خودش را بی نیاز از جامعه علمی نمیداند. ما هم میخواهیم علم در ورزش بیشتر از اینها پیشرفت کند تا بیشتر در خدمت ورزش باشیم. وزیر ورزش و جوانان درباره بحث خصوصی سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال عنوان کرد: خیلی علاقهمند نیستم که در این بحث ورود پیدا کنم.

گودرزی در پاسخ به این سوال که مخالف خصوصیسازی این 2 باشگاه است، اظهار داشت: اگر بنده هم موافق این قضیه نباشم قانون چیز دیگری میگوید و ما مقید به قانون و تابع هستیم که باید خصوصیسازی کنیم. چنین چیزی نیست که من مخالف خصوصیسازی باشم اما مگر با خصوصیسازی مشکل این دو باشگاه حل میشود؟ دولت باید از تصدیگری روی این دو باشگاه دوری کند و برنامهریزی داشته باشد که این باشگاهها خصوصی اداره شوند. بحث من مخالفت نبود و بحثم چیز دیگری است. خصوصیسازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال مربوط به بخش قهرمانی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال است که آنها باید در این خصوص پاسخ بگویند.

وی در خصوص اینکه برخی فدراسیونها همچنان با سرپرست اداره میشوند و چه زمانی قرار است انتخابات این فدراسیونها برگزار شود گفت: تا به حال 4 تغییر داشتیم و انتخابات این 4 فدراسیون نیز انجام خواهد شد. 10 فدراسیون دیگر نیز طبق برنامهریزی انتخابات را برگزار خواهند کرد و انتخابات کمیته ملی المپیک هم مربوط به فدراسیونهاست که خودشان در این باره تصمیم میگیرند. وزیر ورزش و جوانان اضافه کرد: انتخابات کمیته ملی المپیک ارتباطی به وزارت ورزش ندارد اما پیگیر این قضیه هستیم. در دو هفتهای که به وزارت ورزش آمدهام به آقای سجادی هم گفتهام که این موضوع را پیگیری کند. یکسری برنامهها پیشبینی شده و دوستان نیز باید هر چه سریعتر اختلافات را کنار بگذارند و زمانی که این اختلافات حل شود انتخابات برگزار خواهد شد.

گودرزی در پاسخ به این سوال که ورزش ایران در المپیکهای بعدی چگونه نتیجه خواهد گرفت، تصریح کرد: حرکت ما در مسابقات جهانی، المپیک و مسابقات آسیایی همیشه نوسان داشته است. بالا و پایین زیاد شدیم و شده که از 3 مدال به 8 مدال رسیدیم و حتی دو مدال گرفتیم. میخواهیم به مرور این نوسان را کاهش دهیم و حضورمان در مسابقات باری به هر جهت نباشد و میخواهیم در 8 تا 10 سال آینده، ورزش در مسیری قرار بگیرد که شانس و اتفاقات خارج از ورزش در نتیجهگیری دخیل نباشد. باید برنامهریزی داشته باشیم و رو به جلو حرکت کنیم.

وی در خصوص بحث فساد در فوتبال و اینکه مجلس در این قضیه ورود پیدا کرده است خاطرنشان کرد: من خودم تحقیقاتی را در دانشگاه داشتم و این تحقیقات به خصوصیت ادراک شده فساد باز میگردد. خصوصیت ادراک شده فساد با فساد حقیقی تفاوت دارد و این تحقیقاتی بود که من انجام دادم. از ورود مجلس به فساد در فوتبال و ورزش هم خوشحالم و امیدوارم ورزش و فوتبال پاک و عاری از فساد شود. وزیر ورزش و جوانان در خصوص اینکه هاشمیطبا با تصمیم او به هیئت رئیسه فدراسیون ژیمناستیک آمده است، تاکید کرد: قبل از اینکه من مسئولیت وزارت ورزش و جوانان را قبول کنم این اتفاق افتاده و من مسئول این قضیه نبودم.