مدافع رئال مادريد اعلام کرد هرگز فراموش نخواهد کرد چه کسي او را به اين باشگاه آورده است.

سرخيو راموس تأکيد کرد که روابط بسيار خوبي با فلورنتينو پرز دارد و فاش کرد که پيراهن امضا شدهاش را به وي اهدا کرده است. وي اظهار داشت: هميشه گفتهام روابط فوقالعادهاي با رئيس باشگاه دارم. درست مثل اينکه با پدرم اختلافي داشته باشم، با رئيس باشگاه هم دارم. اين اختلافات ربطي به پول يا قراردادم ندارد. اينها اختلافاتي هستند که بين من و پرز وجود دارند و يک مسئله شخصي است. روابط ما عالي است.

به گزارش فارس،وي در پايان بازي با وايادوليد پيراهن امضا شدهاش را به پرز اهدا کرد و گفت: ميخواستم اين کار را به خاطر وي انجام دهم. شايد باعث تعجبش شده باشد اما معمولا به رختکن ميآيد و احساساتش را بيان ميکند. اين چيزها براي باشگاه، تيم و همه ما خوب است.

راموس خاطرنشان کرد: تنها به رسيدن به اوج آمادگي در فوتبال فکر ميکنم. هرگز به فکر رفتن از اين باشگاه نيفتادهام. رئال بهترين باشگاه دنيا است.

مدافع رئال مادريد در پاسخ به اينکه چه اختلافي با پرز دارد، گفت: اينها مسائل شخصي هستند. نميخواهم درباره اختلافاتم با پدرم صحبت کنم. اين اتفاقات هميشه ميافتند. هميشه روابط بسيار خوبي داشتهايم.