راي کميته استيناف فدراسيون فوتبال درباره تجديدنظر خواهي باشگاه فرهنگي ورزشي البدر بندرکنگ و مهرکرج در رقابتهاي ليگ دسته دو فوتبال کشور، اعلام شد.

به گزارش ورزش سه و به نقل از سايت رسمي فدراسيون فوتبال، متن کامل راي به شرح زير است:

در خصوص تجديد نظر خواهي باشگاه فرهنگي ورزشي البدر بندر کنگ نسبت به حکم کميته انضباطي که به موجب آن با احراز تباني در بازي تيم هاي بزرگسالان البدر بندر کنگ و مهرکرج حکم به کسر شش امتياز از مجموع امتيازات کسر شده تيم البدر بندرکنگ در مسابقات فصل 91-92 ليگ دسته دوم کشور و پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال جريمه نقدي صادر شده است. با عنايت به اينکه ماده 41 آيين نامه انضباطي تشخيص وقوع تباني را منوط به اعلام نظر سه نفر کارشناس منتخب گذارده که در اين پرونده هيات سه نفره کارشناسي صراحتا وقوع تباني در بازي هفته 17 ليگ دو فصل 91-92 بين تيم هاي البدر بندر کنگ و مهر کرج را تاييد کرده اند. ضمن رد تجديد نظر خواهي و تاييد حکم صادره نسبت به باشگاه فرهنگي ورزشي البدر بندر کنگ ، از آنجايي که تباني به مفهوم توافق و همکاري طرفين براي تعيين نتيجه مسابقه به نفع يکي از آنان است و با عنايت به اينکه با احراز وقوع تباني شايسته بود کميته محترم انضباطي نسبت به هر دو طرف پرونده اتخاذ تصميم مي کرد، لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به ماده 41 آيين نامه انضباطي حکم بر کسر شش امتياز از مجموع امتيازات کسب شده تيم فوتبال مهر کرج در مسابقات فصل جاري و پرداخت مبلغ 50 ميليون ريال جريمه نقدي و با اصلاح کسر امتيازات تيم البدر بندرکنگ در فصل جاري صادر و اعلام مي شود. راي صادره قطعي است.